Bedrijfsverzamelgebouw aan Slotsweg

HENGEVELDE De familie Goorden wil aan de Slotsweg een bedrijfsverzamelgebouw en twee woningen bouwen, een ontsluitingsweg voor Hebo kozijnen en een vijver aanleggen van 3000 vierkante meter. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de wensen van de familie. Eerst moet het college in kaart brengen of er bezwaren zijn tegen het plan en hoe groot de risico's zijn. De vraag is nog of er draagvlak voor het plan is in de directe omgeving en of de provncie akkoord gaat met de bouw van de twee huizen. De gemeente wil ook onderzoeken in hoeverre de geluidhinder toeneemt van het wegverkeer en of het plan in het landschap past. Als alles meezit zou over een jaar een nieuw bestemmingsplan onherroepelijk kunnen zijn.