Terug naar het Rijk van Ripperda

Tijdens de tweede Engelse oorlog (1665-1667) bezet Bommen Berend, de bisschop van Munster, kasteel Vorden. Kort nadat Maurits Herman in 1689 overlijdt sterft zijn enige zoon, Vincent Willem, kinderloos. Zijn zuster getrouwd met een Ripperda uit een jonge tak, erft het goed maar ze sterft twee jaar na de geboorte van Maurits Carel George WIllem is als tweejarige kleuter Vorden krijgt en op z'n zevende de heerlijkheid Verwolde. Maurits Carel verkoopt Verwolde in 1737.

Terug naar de vorige pagina

Kasteel Vorden