Home
Berckheyde
1670 
Een nieuw verschijnsel in de Gouden Eeuw
is de tulpenbollengekte. Met de windhandel in
tijdelijk zeer kostbare tulpenbollen werden
kapitalen verdiend maar ook weer verloren.
Gerrit Berckheyde schilderde in deze tijd zijn geboorteplaats Haarlem. Het maken van stadsgezichten in de kunst is een typische Nederlandse vinding. Saenredam, Van de Velde en Berckheyde waren de `aanstichters`.
Het Spaarne met de Waag, rijksmuseum Amsterdam Berckheyde schilderde na 1660 het Spaarne met in het midden bij de brug het pand De Wildeman waar Cornelis Tetrode woonde.  
Op dit kunstwerk (links) werden zware goederen  met behulp van de kraan uit de schepen getakeld. 

In de Waag op de hoek, gingen de goederen op een weegschaal om te bepalen hoeveel  belastingen moest worden betaald.

De kerktoren linksachter is van de Bakenesserkerk.   
 

De Wildeman met daarachter brouwerij De Vos aan de Donkere Spaarn Berckheyde speelde in zijn schilderijen een subtiel spel met licht en schaduw. Zo koos hij voor dit schilderij een zonnestand, waarbij de trapgevels van de huizen langs Het Spaarne volop zon vangen.  

De gevel van de Waag, toch de blikvanger in het schilderij, valt in de schaduw. Bij de toren van de Bakenesserkerk valt eenzelfde licht-donker contrast op. 

Zijlpoort van Nicolaes Hals
Nicolaes Hals, de broer van Frans Hals, schilderde de Zijlpoort rond 1670. Via deze poort bereikte men al eeuwenlang Tetterode. De ambacht lag slechts een dikke kilometer buiten de Zijlpoort. In Tetterode lag de enige noord-zuid verbindingsweg waarlangs je ging wilde je Haarlem mijden. 
Antonie Waterloo Zijlpoort 1650
Antonie Waterloo schilderde in 1650 de Zijlpoort vanuit een denkbeeldig hoog punt. De overgang van stad in platteland (Haarlem en Tetterode) wordt zo spectaculair weergegeven. Om dit werk te zien moet je naar het Fondation Custodia in Partijs.
Het gehele werk van Zijlpoort en Zijlklooster
Op dit gedeelte van het werk van Waterloo is ook het Zijlklooster zichtbaar.
De Zijlpoort in 1617
Jan van de Velde tekende in 1617 de Zijlpoort en schreef er onder: Maius (mei). De tekening maakte deel uit van een kalender en hangt tegenwoordig in de Staatliche Graphische Sammlung in München.