Home
De wonderbaarlijke spijziging
1545
Liefdadigheid populair in Holland
olie/paneel, van boven afgesloten met een driepas 90,5 bij 56 cm
Het spijzigen van de hongerigen is één van de zeven traditionele werken van liefdadigheid in Holland. Het werk rechts komt uit het Stevenshofje of Tetterode Convent aan de Haarlemmerstraat in Leiden. Het is gemaakt in of rond 1545 met de bedoeling de (analfabetische) burger goede deugden bij te brengen. Het werk kan tot de oudste kunstwerken uit Leiden worden gerekend.
(bron: Geschiedenis van Holland; Thimo de Nijs en Eelco Beukers)

Het werk is waarschijnlijk beschadigd in de Beeldenstorm. De toestand van het kunstwerk is zeer slecht. Links boven ontbreekt een deel van het paneel. Overal bladdert verf af. Er zijn twee gaten gemaakt voor de bevestiging waardoor opnieuw beschadigingen optraden.
(bron: Catalogus Stedelijk museum De Lakenhal Leiden)

Bij het Jules Collette in Saint-Ghislaine in België bevond zich in 1911 een herhaling, gedateerd 1546. Beide werken vertonen in de verte verwantschap met het werk van Jan van Scorel, met name de drieluik met de Manna-inzameling. Dit werk hangt in Utrecht, in het rijksmuseum Catharijneconvent.De wonderbare spijziging is een verhaal uit het Nieuwe Testament. 
De maker van de wonderbare spijziging is onbekend
Giovanni Lanfranco : de wonderbare spijziging
En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze hun zouden voorzetten en de twee vissen verdeelde Hij onder allen.

En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten de brokken op,  twaalf manden vol, en ook van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren vijfduizend man. (Marcus 6: 41-44)

Schilderij: 1620-1623
Oil on canvas, 229 x 426 cm
National Gallery of Ireland, Dublin

Zie ook: Al drie eeuwen herdenking op 3 oktober in de Stevenhof in Leiden