Home

Stamboom
Wat komt na oudbetovergrootouders?

De maker van deze homepage
is gn afstammeling van de adellijke familie Van Tetrode
die het wapen drie zilveren meerbladeren
op een zwarte achtergrond voert.
Hoe kom ik dan aan die achternaam?

Huis Dever in Lisse

Een verre voorvader kreeg de naam Tetteroo omdat zijn stiefvader Tetterode heette. De verplichting van vaste achternamen bestond toen nog niet. Stiefvader Maarten van Tetterode uit Lisse voedde de kinderen van Koning op.

M`n werkelijke voorouders waren Maarten Huybrechtsz. Koning en Jacoba (Jaeptie) Ariensdr. Goeman. Jacoba Goeman was geboren in Veur (Leidschendam).

Afbeelding links: Huis Dever zag er in de 18-e eeuw er waarschijnlijk zo. Alleen de toren (donjon) rechts staat er nog.

Huis Dever

Maarten Huijbrechtsz. Koning huwt met Geerte Danielsdr. Rode op 6 mei 1685 in de rk kerk van Lisse. Maarten is waarschijnlijk een boerenknecht. Hij ruimt sloten van de boerderij van de ouders van Geerte. In ruil daarvoor krijgt hij de kosten van zijn huwelijk vergoed. Een zekere Gerrit Maartens Koning en zijn vrouw Aeltien Huygen wonen sinds 1660 in de boerenwoning van het Huis Dever. (A.M. Hulkenberg 1966 het Huis Dever in Lisse).

Mogelijk is Maarten Koning een familielid van de pachter van de kasteelboerderij bij het huis Dever, die eveneens Koning heet.

Links: Kaart van Dever met landerijen van Steven van Broeckhuyzen 8 juni 1645. Rechts ligt het land van de familie De Roo. Bovenin staat de kasteelboerderij vlakbij het huis Dever.

Zij zijn waarschijnlijk naaste familie van Maarten Koning geweest. Over hem zijn geen gegevens bekend. Het tweede huwelijk van Maarten Koning, Geerte sterft al na enkele jaren, is opnieuw in de rk kerk van Lisse. Op 31 juli 1696 trouwt hij met Jacoba (Jaeptie) Ariensdr. Goeman.

Bij het burgerlijk huwelijk (15 juli 1696) staat dat Maarten Huijbrechs Koning weduwnaar is van Geerte Rode en dat Jacoba Ariens Goeman uit Veur komt. Maarten is al dood wanneer zijn dochter, Geerte Maartens ``Tetterode`` in Voorburg trouwt met Jan van der Struijck. Dat is in november 1729. Haar moeder Jaaptie Ariens Goeman zegt dan weduwe te zijn van Maarten Tetterode. Geertie tekent met Geertie Maartens Tetroe.

 

 

 

 

 

 

De geschiedenis van Dever
Reinier Dever sticht het huis d`Ever kort voor het jaar 1400. Hij draagt zijn huis in leen op aan Heer Jan van Bloys, die heer van Schoonhoven en Ter Goude is. Hij stelt zich zo onder de bescherming van een machtiger man. Reinier is lid van een oud Hollands geslacht van edelen, dat ook wel werden aangeduid met de naam Ever of d'Ever.

Een oude kaart uit ca 1580 laat zien dat er zich aan de noordwestzijde van de kasteeltoren een voorburcht was, waarop enkele gebouwen stonden. Het geheel was omgracht. Bovendien stond er aan de noordzijde tegen de woontoren nog een gebouw. Deze woning werd waarschijnlijk gebouwd door een lid van de familie Van Mathenesse, een familie die via de familie Van Haeften in het bezit van Dever was gekomen.

Omstreeks 1630 is een groot voorhuis tegen de woontoren Dever gebouwd, dus tussen de woontoren en de voorburcht. Dit blijkt ook uit tekeningen van onder meer Roelant Roghman. Johan van Schagen bouwt dit deel. Zijn familie is door vererving in het bezit van Dever gekomen.

Vrij spoedig gaat het huis Dever, weer door vererving, over in handen van zich elkaar opvolgende andere families. De laatste familie die zich eigenares van Dever kon noemen was de familie Van Zuydtwijck, die Dever van 1720 tot 1945 in bezit heeft gehad. Deze familie vestigde zich in Duitsland en vervreemdde zich op den duur van hun Nederlandse bezittingen.

De laatste resten van het huis Dever
Oude tekening Huis Dever  Lisse
Sinds 1945 is de Nederlandse staat eigenares van Dever. Dever werd als vijandig bezit geconfiskeerd. De poortwachterswoning is in particulier bezit en omstreeks 1980 geheel gerestaureerd.

Dever is voor het publiek toegankelijk. De bezoeker komt binnen op de eerste verdieping, de Ridderzaal. Via een trap kom je in de kelder. Het gewelf van de trap is bijzonder. In de kelderverdieping vallen ook de twee schietgaten aan de noordzijde op, waaraan heel goed te zien hoe dik de muren van Dever zijn. In de kelder is ook de voormalige middeleeuwse oven hersteld.

Boven de ridderzaal bevindt zich de kapelzaal, waarin de schouw de meeste aandacht trekt. De linkerkolom is bewust in de oude staat gelaten.

Alleen de toren rechts staat er nu nog Vanuit de ridderzaal leidt een trap naar de zolder, waar de vondsten uit de grachten tentoongesteld liggen. Hier kan de bezoeker ook een maquette bekijken, waarin de volledige restauratieplannen in beeld zijn gebracht. De fraaie houten kapconstructie, die een getrouwe kopie is uit de zestiende eeuw, is ook te bewonderen.

De plattegrond (links) van huis Dever in Lisse. Alleen de fundering en de toren rechts (zie ook foto hierboven) staan er nog. Het huis werd omgeven door een gracht. Onderaan is duidelijk de ophaalbrug te zien.

B.H.H. Bergman, 't Huys Dever, nieuwe reeks deel 27 uit de serie Nederlandse Kastelen, een uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting, 1994.
- Documentatie Stichting Vrienden van 't Huys Dever.
- Dever belicht, selectie uit tien jaren Dever Bulletin (1990-1999) betreffende Dever en zijn directe omgeving, Lisse, 1999.

Zie ook:
M`n kwartierstaat / De stamboom