Home
St Jan in prenten
Willem Johan Boogaard 1865 Hoe mooi de oudste kerk van Haarlem kan zijn toonde Willem Johan Boogaard (1842-1888) in 1865 in zijn gezicht op de kosterswoning aan de Jansstraat nr.40 en (rechts) de koorsluiting en het portaal uit 1628 van de Janskerk. Tekening met potlood en penseel in kleuren Afm.: h.228, br.223 mm  

(Deze foto`s zijn te bestellen bij het archief Kennemerland)

Janskerk / Kostschool van Willem Van der Hull 1822
Gezicht op de binnenplaats van de kostschool en de noordgevel van de Janskerk aan de Jansstraat te Haarlem in 1822. Tekening op papier, potlood, pen in zwart en penseel in kleuren ; 46 x 58½ cm Gesigneerd rechtsonder, doch de naam niet geïdentificeerd (volgens de aanwinstenlijst van 1895: F.B. Bardner). - Gedateerd rechtsonder De kostschool werd achtereenvolgens gehouden door Willem van der Hull (1778-1858) en later door Jan Gerrit Scholten (1798-1858); sedert 1856 is het gebouw onderdeel van de Janskliniek. - Met spelende kinderen. - Oriëntatie: ziende naar het zuiden Herkomst: aangekocht in 1895. - inktvlek op de signering. Met enige watervlekjes Zie: Deugd boven geweld, 1995, ill.16.22 Particuliere school van Willem van der Hull, naast de Janskerk. Op deze aquarel uit omstreeks 1822 zien wij naast de Janskerk het "Jongeheeren-instituut" van Willem van der Hull. In 1802 had deze onderwijzer van het stadsbestuur vergunning gekregen hier een dag- en halvekostgangersschool op te richten. Voor het volgen van onderwijs op deze particuliere school moest een hoog school- en kostgeld betaald worden, zodat het aantal leerlingen beperkt was.
Gezicht op de westgevel van de Janskerk - 1822
Gezicht op de westgevel van de Janskerk en de achterzijde van de kostschool van Willem van der Hull (1778-1858), later Jan Gerrit Scholten (1798-1858), thans onderdeel van de Janskliniek, met spelende kinderen. Tek.: Jan Gerrit Scholten, 1822. Sign.: I.G.SCHOLTEN fec. (ro). Dat.: 1822. Techn.: tekening met potlood en penseel in kleuren. afm.: h.449, br.560 mm. Bijz.: Scholten was als "schoolondermeester" aan de kostschool verbonden en kreeg later de leiding over de school tot de verkoop aan de Diaconie in 1856. Herkomst: aangekocht in 1895.
Vervaardiger Scholten, Jan Gerrit (1798-1858) 
Janskerk vanuit het noordoosten - 1863
Jansstraat met portaal en kosterswoning Janskerk vanuit het noordoosten. Gezicht op het oostportaal in de koorsluiting van de Janskerk en de naastgelegen kosterswoning, Jansstraat nr.40, met op de achtergrond links de toren van de Grote Kerk. Opschr.: "Haarlem" (lo) Tek.: Cornelis Springer, 1863 Sign.: C.Springer 26 sept 63 (ro) Techn.: tekening met zwart krijt en penseel in grijs. Afm.: h.25, br.20 cm Dia aanwezig.
Vervaardiger Springer, Cornelis (1817-1891) 
Janskerk / Diaconaal Verpleegtehuis / Janskliniek
Jaartal 1688 
Vervaardiger Hooghe, Romeyn de (1645-1708) 
Bijzonderheden Catalogusgegevens: Ond.: Janskerk en Jansstraat vanuit het zuidoosten. Gezicht op de zuidzijde van de Janskerk met de tegen het koor gebouwde kosterswoning en de Jansstraat. Opschr.: "St.JANS KERCK". Grav.: Romeyn de Hooghe, 1688 Techn.: kopergravure Staat: I Afm.: h.186, br.244 mm (rand; blad: 199x254 mm) Bijz.: Onderdeel van de randversiering van de plattegrond van Haarlem, 1688. Lit.: John Landwehr, Romeyn de Hooghe, the etcher, blz.337 Herk.: onbekend. 
Sloop van de Janskliniek
A. Koopman uit Heemstede fotografeerde in 2000 de sloop van de Janskliniek vanaf de Ridderstraat. Op de foto staan Janskerk, het Diaconaal Verpleegtehuis en de  Janskliniek 
grafzerk met wapen van Foreest Grafzerk 1367
Eén van de oudste grafzerken van de Janskerk. De grafzerk met het wapenschild van waarschijnlijk Harper van Foreest, overleden in 1367 heeft een zogeheten Renschild, dat beladen is met een hoekige dwarsbalk, met als schildhouders een fabeldier en een leeuwachtig dier. Opschr.: "28" (b) en "Janskerk No.28" (lo) Tek.: Pieter van Looij sr., c.1875 Sign.: v.L. (ro) Techn.: tekening met pen en penseel in grijs op blauw papier. h.349, br.221 mm Bijz.: Oorspronkelijke plaats van de grafzerk: middenschip bij de Heemsteedse kapel, zie: Liber Memoriarum fol.9, thans (1981) verblijfplaats onbekend (vóór de verbouwing en restauratie van de Janskerk o.l.v. Openbare Werken in 1976 afgevoerd en verdwenen.) Vermoedelijke verblijfplaats thans (2000) Gemeentewerf aan de Oudeweg. Herkomst: geschonken in 1884/1885 door Mr.A.J.Enschedé. Lit.: Mr.P.C.Bloys van Treslong Prins en Mr.J.Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl.III, Utrecht, 1929, blz.239 (1) Simon van Leeuwen, Batavia Illustrata ofte Hollandsche Chronyck, Den Haag,