Home
Van ouds het Raadhuis  
De  duinen net buiten Haarlem
zijn al eeuwen een geliefde plek
voor kunstenaars om er landschappen
te schilderen. Een hoge plek in het vlakke
Holland terwijl de zon schittert. En er is volop rust vlakbij
de drukke handels- en industriestad. Via de Zijlweg kwam je bij het regthuys van Tetterode op de splitsing van de Bloemendaalseweg. De prenten op deze pagina geven de plek van verschillende kanten weer.
logement Van Ouds het Raadhuis 1780
Hermanus Petrus Schouten (1747-1822) tekende rond 1780 deze prent links: met het klokhuis (midden) en de herberg "Van Ouds het Raadhuis" (links). De schilder stond op de Zijlweg. Rechts is de Korte Zijlweg en rechts de Bloemendaalseweg. Het huis links was het raadhuis van de ambacht Tetterode, Aelbrechtsberg (Bloemendaal) en Vogelenzang.  

De bewoners gebruikten de naam Tetterode in de achttiende eeuw steeds minder. Het gemeentehuis van Bloemendaal dat al twee eeuwen het familiewapen van Van Tetrode voert, was in het gebouw links op het schilderij (nu Van ouds het Raadhuis) nog jarenlang gehuisvest. 

Van Ouds het Raadhuis (links)
1779
Hendrik Tavenier (1734-1807)
logement Van Ouds het Raadhuis
rechts herberg de Kolfbaan

 De eerste traceerbare gegevens over golf voeren naar Loenen aan de Vecht. In zijn boek Early Golf beschrijft Steven van Hengel dat in 1297 bij het kasteel Kronenburg het spel colf of kolf werd gespeeld. De spelers moesten met een bal en een stick vanaf het Reghthuys in zo min mogelijk slagen de keukendeur van het kasteel raken. Later werd een paal het doel van het spel. Meestal werd het op ijs of op pleinen gespeeld. In de veertiende en vijftiende eeuw werd het spel zelfs een van de meest beoefende sporten. In Naarden herinnert het straatje Kolfbaan en in Leiden de Kolfmakerssteeg nog aan die tijd. (Bron: NRC.nl)
Bloemendaalseweg / Zijlweg
1780  
Hendrik Spilman (1721-1784)  

Overveen,  
Klokhuis, oostzijde,  

herberg Van Ouds het Raadhuis 
in `t dorp Overveen.  
 

logement Van Ouds het Raadhuis
1746  
Jan de Beyer (1703-1780)  

Overveen  
Klokhuis oostzijde  
met herberg  
Van Ouds het Raadhuis 

Zijlweg en rechts logement Van Ouds het Raadhuis
1760  
Jacob Elias la Fargue (1735-in of na 1778)  

Overveen  
herberg Van Ouds het Raadhuis (rechts) en 
de Zijlweg richting Haarlem

Zijlweg gezien vanaf de Bloemendaalseweg
1775  
Hendrik Tavenier (1734-1807)  

Zijlweg gezien vanaf de Bloemendaalseweg  
rechts logement Van Ouds het Raadhuis  
 

 
Bloemendaalseweg klokhuis 1779
1779  
Hendrik  Tavenier (1734-1807)  

Overveen  
Klokhuis zuidoostzijde 
en herberg de Kolfbaan  
 

Van Ouds het Raadhuis Zijlweg
1790  

Hendrik Tavenier (1734-1807)  

Overveen 
herberg Van Ouds het Raadhuis  
 

 
Bloemendaalseweg / Zijlweg / Korte Zijlweg
1857  
Carel Christiaan Antony Last (1808-1876)  
Overveen.
Tol met raadhuis
en logement Van
Ouds het Raadhuis.
Overveen près
de Harlem.
Lithografie van
P. Blommers
(uitg. J.J. van
Brederode),
1860. hoogte7,
breedte 9 cm. 
 
Raadhuis van Overveen / Van Ouds het Raadhuis
1873  

Overveen.  
Tol met Raadhuis en logement Van Ouds het Raadhuis. Haarlem - Overveen. Gekleurde lithografie. hoogte 15½, breedte 24½ cm.  
Uit: Souvenir de la Hollande 

Bloemendaalseweg / Zijlweg / Korte Zijlweg

De Bloemendaalseweg ter hoogte van de oude ingang van de villa Belvédère. 

Links, met puntdak, het tolhuis.
In het midden logement Van ouds het Raadhuis, daarnaast het begin van de Korte Zijlweg. Daarvoor de dwars over de weg geplaatste tolhekken van de Overveense Tol,
die in 1912 werd opgeheven.

Huis Rolland en Van ouds het Raadhuis
1745
Jan de Beyer (1703-1780) 
 

Overveen,  
Bovenste tekening: Het huis Rolland.  

Onderste tekening: Klokhuis, vanuit het oosten, 
met herberg Van Ouds het Raadhuis.