Home
Adriaen van Tetrode
1581 - 1625
Hij was burgemeester van Leiden, schepen,
kapitein en schilder. Maar zijn eigenlijke
beroep is niet bekend. Adriaen van Tetrode
geboren ergens voor 1581, pleitte voor de
oprichting van een St Lucasgilde voor schilders,
net zoals kort daarvoor in Haarlem is gebeurd.
Een Adriaen van Tetrode uit ongeveer  1610 afmeting 11 bij 20 cm
Detail uit dit werk (catalogus Lakenhal Leiden)
Zijn plaatsgenoot, Rembrandt van Rijn, was nog maar net geboren toen Adriaen de teugels in Leiden in handen kreeg. Over de vraag of hij die macht makkelijk kreeg is misschien iets te zeggen. Hij erfde in elk geval heel veel geld. Adriaen was familie (een achterneef) van Clara van Sparwoude uit Delft. 
Burgemeester Adriaen Hendricxz van Tetrode voerde het oude Van Tetrode-wapen: drie witte meerbladeren of plompebladeren op een zwarte achtergrond. Gijsbert Ariensz van Rijckhuysen schilderde het wapen op de wapenkaart der Veertigen. Hij trof het wapen in 1741 aan op een gebrandschilderd glas in de Grote Zaal van de Doelen in Leiden.
 
Merkwaardig is dat Adriaan niet alleen de naam maar ook  het wapen van Van Tetrode voerde terwijl hij er in mannelijke lijn niet van afstamt. Een wapen mocht je dan eigenlijk ook niet overnemen. Genealogen hebben dit altijd vreemd gevonden.

De verklaring voor het voeren van het Tetrodewapen moet gezocht worden in het feit dat hij twee keer in vrouwelijke lijn afstamde van Van Tetrode, eenmaal van overgrootmoeder Baef Danelsdr. van Tetrode en eenmaal van zijn moeders overgrootmoeder Adriane Jansdr van Tetrode. Het in vrouwelijke lijn afstammen van van Tetrode zal de motivatie versterkt hebben die geslachtsnaam en het wapen te gaan voeren. (bron: Wim Tettero)

Op de boedelinventaris in 1639 staat dat Adriaen van Tetrode schilderde. Er is sprake van ``een stukge van twee duyffgens, gemaect bij den burgemeester Tethrode``.

Clara van Sparwoude was zijn oudtante. Clara schonk in haar testament zowel Adriaen als de broer en zus van Adriaen, Jan en Willemtgen, een legaat van jaarlijks 250 gulden te beginnen in 1598. In het stuk staat letterlijk dat er drie kinderen zijn van Hendrick Adriaensz. uit Leiden. Hij woonde op `t Stienscuyr (Steenschuur) en kwam in 1569 uit Delft naar Leiden.

De vader van Hendrick, Adriaen Jansz, was een halfbroer van Clara. Toen Hendrick trouwde met Adriana Jansdr van Brouchoven waren drie poorters `der stede Delft` getuige. Hendrick was schilder, zo staat in zijn testament uit 1573. Pas 24 jaar later overleed hij op de leeftijd van naar schatting 48 jaar. Hij is begraven in de Pieterskerk in Leiden.

 
Uit een oorkonde uit Delft blijkt dat Baef Danelsdr in 1505 een woning heeft in Wassenaar. Zij is dochter van de Leidse brouwer Danel Aerntsz van Tetrode. Baef trouwde met Bartelmees Hughez alias Dilscarver die in zijn eerste huwelijk een dochter had: Maritgen Bertelmeesdr. Zij is de moeder van Adriaen Jansz en grootmoeder van Hendrick Adriaensz.
De nakomelingen van Clara van Sparwoudes halfbroer Adriaen hebben de naam Van Tetrode van Baef Danelsdr van Tetrode aangenomen, via Maritgen Bertelmeesdr. Deze is in vrouwelijke lijn op hen overgegaan, iets dat destrijds veel gebeurde.
Kortom, Clara`s halfbroer Adriaen Jansz en zijn kinderen kregen de naam Van Tetrode van Baef Danelsdr.

Adriaen Hendricxs van Tetrode is geboren voor 1581 en begraven op 11 mei 1625 in de Pieterskerk van Leiden. 

- In 1609 en 1610 pleitte hij voor de oprichting van een St Lucasgilde  voor schilders en in
- 1618 was hij kapitein van een vendels burgers.
- Vanaf 23 oktober 1619 tot zijn dood was hij veertigraad,
- in 1619, 1620 en 1622 schepen en
- in 1625 burgemeester.