Johan van Weleveld en Wilhelmina van Rutenberg

Een enorme grafsteen siert de ingang in de toren van de Oude Kerk van Borne. Daarop staan vermoedelijk Johan van Weleveld en zijn vrouw Wilhelmina van Rutenberg tot Grimberg. Wilhelmina van den Rutenberg trouwt voor 1506 met Johan van Welvelde, zoon van  Gerard van Welvelde en Sophia Mulert. Hun dochter Anna trouwt met Schweder Schele tot Scheleburg. Johan van Welvelde overlijdt op 21 september 1521. Bron: Regestenlijst van het Huisarchief Almelo 1154-1578 van H. Bordewijk, R.M. de Raat, dl. B, fol. 3v 14 mei 1548.

Dominicaner monniken van het klooster in Ruinen stichten de Stefanuskerk of Oude Kerk van Borne omstreeks het jaar 1000. Een akte van 1206 noemt de kerk in Burgunde of Borne voor de eerste keer. In dit document krijgt de bisschop van Utrecht de kerk in eigendom. Het romaanse kerkje wordt in de 15e eeuw vervangen door een hoog-gotische kerk. Dit tweebeukige godshuis met twee stevige pilaren in het midden komt in 1482 gereed.

Johan van Weleveld en Wilhelmina van Rutenberg

Johan van Weleveld en Wilhelmina van Rutenberg

Na de Franse revolutie is de grafsteen beschadigd. Onder het motto vrijheid, gelijkheid en broederschap moest alles dat aan de feodale tijd herinnert, zoals familiewapens, verdwijnen.

Christoffel Schele en Judith Ripperda
Een familiewapensteen siert het koor van de Oude Kerk. Het gaat om de wapens van Christoffel van Weleveld en Judith van Ripperda, een zusje van Eggerik Ripperda. In 1521 trouwt erfdochter Anna van Weleveld met Sweder Schele van de Schelenburg bij Osnabrück. Haar zoon Christoffel brengt het Luterse geloof naar Borne. De oudere broer van Christoffel is Caspar geboren in 1525. Hij is kasteelheer van Schelenburg en trouwt met Adelheid Ripperda, geboren na 1534 en dochter van Unico Ripperda , drost van Salland, en Judith van Twickel. Caspar overlijdt in Osnabruck in 1578.
Christoffel Schele en Judith Ripperda
Schele en Ripperda in Oude Kerk Borne
Schele tot Weleveld

Wapen van Twickel

De moeder van Wilhelmina van Rutenberg tot Grimberg is een Van Twickelo.

Wapen Middachten
Wilhelmina Schele

Wilhelmina Schele

Links het graf van Wilhelmina Schele in het koor van de Oude Kerk van Borne.

Weleveld
Epitaaf in koor Oude Kerk Borne
Ridder Rutenberg in Oude Stephanuskerk Borne
Kansel Oude Kerk BOrne
Blazoen Schele in Oude Kerk Borne

Oude foto van Stephanuskerk of Oude Kerk van Borne

Zie ook: Wil de echte moeder van Eggerik en Judith Ripperda opstaan?