‘Beveiligen terreinen gaat moeizaam’
Parkmanager rekende op meer deelnemers veiligheidscollectief ondernemers

GOOR Meer ondernemers op de bedrijventerreinen bij Goor moeten meebetalen aan de beveiliging van de terreinen tegen inbrekers. Een onlangs genomen initiatief krijgt te weinig bijval. „Toeval of niet, de bedrijven die in de afgelopen dagen bezoek kregen van criminelen zijn geen lid van ons collectief”, zegt parkmanager John Hommerson van PCH Dienstengroep in Almelo. „Hoek van het Shelltankstation is wel lid en had binnen drie minuten na de melding Securion al voor de deur staan. De dieven hadden geen tijd iets mee te nemen.” Bij de bedrijven waar enkele dagen geleden werd ingebroken is voor duizenden euro’s zwaar materiaal weggenomen.
‘Wie z’n gat verbrandt moet op de blaren zitten’, lijkt John Hommerson te concluderen. „Wat we graag willen is dat we met politie, brandweer, kamer van koophandel, gemeente, ondernemers, noem maar op, gezamenlijk optrekken. Helaas heb je veel freeriders, mensen die meeliften op kosten van anderen. Op onze eerste bijeenkomst waren meer vertegenwoordigers van instellingen aanwezig dan ondernemers. Dat is jammer. Want nu zijn we bezig met incidentenmanagement.”
De ondernemers van de bedrijfsterreinen Spechthorst en Zenkeldamshoek en van de Grotestraat ondertekenden in augustus een intentieverklaring om samen te werken aan meer veiligheid. Een enquête onder de 113 bedrijven is onlangs door maar veertig procent van de ondernemers ingevuld. „Het gaat moeizaam”, zegt parkmanager John Hommerson, die verwijst naar een artikel onlangs in deze krant waarin de nieuwe korpschef van Twente, Martin Sitalsing, concludeert dat ‘s nacht meer beveiligers op straat zijn dan politiemensen. „Daarom is samenwerking broodnodig.”
Uit de enquete onder ondernemers in Goor blijkt dat beheer, onderhoud en parkeren, diefstal en inbraak en brandveiligheid aandacht verdienen. Deze thema’s komen terug in een op te stellen plan van aanpak. Een concept is inmiddels klaar.
De parkmanager wijst er op dat deelnemers kunnen rekenen op een subsidie van de overheid van 10.000 euro voor bedrijven met maximaal tien werknemers die deelnemen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. De werkgroep KVO wil workshops houden, een dag- en avondschouw van de bedrijventerreinen Zenkeldamshoek, de Spechthorst en de Whee organiseren en nieuwsbrieven rondsturen. „Het is natuurlijk heel vervelend wat er is gebeurd. Maar ik hoop dat ondernemers hierdoor wakker zijn geschud.”