‘Maak van Markelo geen Varkelo’

MARKELO Verplaatsing van zes varkensbedrijven naar één plek in de Markelosebroek biedt veel voordelen. Behalve Radboud Vorage van LTO Noord en Johan Pegge van Gezinsbedrijf Plus stemde gisteravond in zalencentrum de Haverkamp in Markelo niemand met die stelling in. In een volle zaal van bijna 200 mensen waren alleen tegenstanders van de komst van een zogeheten varkenscluster aanwezig. Want nu zijn er aan de westkant van de gemeente Hof van Twente nog nauwelijks varkenshouders. De inwoners van Markelo vrezen verplaatsing van varkenshouderijen uit de omgeving van Bentelo naar Markelo of misschien zelfs de komst van varkenshouderijen van buiten de gemeente die in totaal al 240.000 varkens, biggen en zeugen telt. In het hol van de leeuw waren Radboud Vorage en Johan Pegge echter niet van hun stuk te brengen. Zij waren er van overtuigd dat concentratie veel voordelen biedt: minder heen en weer rijden van vrachtauto’s, opwekking van energie uit mest, minder uitstoot van fijnstof en minder geuremissie.
De bezoekers van de avond van de vereniging Varkenscluster Nee waren er echter allerminst door overtuigd. Aarnt Jan Heilersig spiegelde zijn gehoor voor dat een dergelijk varkenscluster juist meer energie verbruikt en dat het aantal vrachtwagenkilometers nauwelijks afneemt omdat het bedrijf geen droog voer maar brijvoer waarin veel water zit nodig heeft. In het uiterste geval zouden er niet zeven vrachtauto’s gaan rijden, zoals de voorstanders voorspiegelden, maar wel 125 per dag. „Dat is elke vijf minuten een vrachtauto voor de deur langs”, zei Aart Jan Heilersig. Het toerisme zal daar onder lijden net als de bevolking. Markelo krijgt daardoor een negatieve uitstraling en krijgt de naam ‘Varkelo’, aldus de woordvoerder van de tegenstanders, die ook nog waarschuwde voor de verspreiding van ziektes. Na de pauze had er nog een debat met enkele politici plaats waarbij het publiek vragen kon stellen. Fred Rijkens van de PvdA vertrouwde de initiatiefnemers van het varkenscluster niet omdat zij met cijfers zouden goochelen. Hij vond een grootschalig fabriekcomplex niet passen in het landschap. „Jullie kunnen beter naar de Maasvlakte”, zei Rijkens die vond dat als het plan wordt uitgevoerd, zij het landschap verprutsen, terwijl de individuele boer er niets meer over te zeggen heeft.