Irisstraat later aangepakt

GOOR De herinrichting van de Irisstraat en de Stationslaan begint later dan gepland. De situatie rond het busstation is een groter probleem dan gedacht. Looproutes tussen het station, medisch centrum de Oliphant en het centrum van Goor zijn onduidelijk en vragen extra aandacht om ze veilig te maken. De mogelijke komst van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat is ook van invloed op het verkeer bij het station. Voordat de plannen zijn afgerond is het voorjaar, terwijl de gemeente in december had willen beginnen aan de klus.

Het gemeentebestuur wil in het voorjaar beginnen met de herinrichting aan de kant van de Iependijk. Vast staat al wel, zegt Rikie Stevens van de verkeerscommissie, dat de maximumsnelheid omlaag gaat van 50 naar 30 km per uur. De weg krijgt aan een kant veel groen en de stenen klinkers maken plaats voor asfalt om geluidshinder te beperkten. De gemeente pakt de weg aan omdat het riool aan vervanging toe is.

Op een inloopavond in maart van vorig jaar kreeg de gemeente veertig reacties. Complicerende factor is dat NS vastgoed, eigenares van de stationsomgeving en de Stationslaan, met verschillende gebruikers overeenkomsten heeft gesloten. De overeenkomsten spitsen zich toe op de bereikbaarheid van perrons, de parkeerplaatsen en fietsen van de treinreizigers.

De ruimte tussen medisch centrum De Oliphant en 't Jannink is een knelpunt. Bussen parkeren er op de weg evenals automobilisten die mensen laten uitstappen. Fietsers en voetgangers steken er over. Een idee om de problemen op te lossen is de verplaatsing van het busstation naar de plek tussen het stationsgebouw en de Oliphant.