4 februari 2010

'Jeugdhonk Göttelaan is tikkende tijdbom'

MARKELO Omwonenden van de IJsbaan in Markelo blijven bezwaren houden tegen de komst van een jeugdhonk in de Göttelaan, bij hun voor de deur. Ze hebben enkele dagen geleden officieel een bezwaarschrift ingediend tegen het plan. "Dat gebouw mag er niet komen", zegt een vastberaden Gerrit Kaaijk namens de bewoners. "De ijsclub heeft twee jaar geleden de gemeente om 50.000 euro gevraagd om hun ijskeet op te knappen. Daar hebben we geen bezwaar tegen. Maar we willen geen grote nieuwbouw van een half miljoen waar straks alleen de jeugd gebruik van zou maken. Op de lange termijn trekken er ongetwijfeld allerlei andere organisaties bij in om de hoge exploitatielasten van zo'n groot pand te drukken."

Kaaijk herinnert zich nog de wandeltocht van het IVN dat onlangs 75 jaar bestond. "De straten stonden vol auto's en er zijn maar acht parkeerplaatsen." Volgens Gerrit Kaaijk was er sprake van een misverstand tussen de gemeente en de stichting Jeugd Activiteiten Markelo. "Het Jam-bestuur dacht dat het een exploitatieopzet moest maken voor het nieuwe gebouw. Maar dat was niet nodig. Het Jam hoefde alleen een programma voor de eigen jongeren aan het papier toe te vertrouwen. Maar wij geloven daar niet in. Misschien kun je vijf jaar volhouden dat alleen de jeugd van twaalf tot zestien jaar daar komt. Maar daarna zullen er steeds meer stemmen opgaan om toch vooral meer clubs in zo'n duur gebouw onder te brengen. Dit wordt een tikkende tijdbom als het doorgaat. Nogmaals, wij vinden het een te groot gebouw op de verkeerde plek."

Naar verwachting ligt over twee weken een plan op tafel van de stichting Jam. Kaaijk kondigt aan met de andere initiatiefnemers te volharden in de bezwaren. Eerder haalden zij zestig handtekeningen op uit de buurt tegen de komst van het jeugdhonk.

De dorpsraad Markelo is niet tegen de komst van het jeugdhonk. "Wij willen de leefbaarheid van Markelo bevorderen", zegt voorzitter Henk Borger van de dorpsraad. "Het bezwaar van de protesterende inwoners is te begrijpen. Maar als er een in- en uitrit komt naar de Goorseweg dan lost dat een deel van de problemen al op. Ook zal de gemeente een stevig handhavingsbeleid moeten voeren zodat geen overlast ontstaat. De Dorpsraad zal daar op gaan letten." Harry Leertink stichting Beheer Multifunctionele was niet bereikbaar voor commentaar.