Archief Heemkunde naar dienstgebouw Martinuskerk

Het archief van de stichting Heemkunde Markelo gaat waarschijnlijk naar het dienstgebouw naast de Martinuskerk. De stichting en het bestuur van de kerk hebben hierover een principeakkoord gesloten. De stichting heeft het college van burgemeester en wethouder gevraagd bij te dragen in de kosten van een opknapbeurt van het pand.

Het plafond in het dienstgebouw is veel te hoog en moet worden verlaagd, er zijn slechts twee stopcontacten terwijl het archief over tien computers beschikt en hier en daar moeten schilders aan de slag onder meer om voorzetramen te plaatsen. Voor het uitvoeren van het werk is 50.000 euro nodig waarvan de kerk en de gemeente ieder de helft moeten ophoesten. "Wij hebben zelf geen geld", zegt voorzitter Gert Jan Leferink van de stichting Heemkunde Markelo. "We hebben wel meubels zoals een ordnerzuil waarin we efficient een groot aantal archiefsukken kunnen bewaren."

Als de gemeente meebetaalt aan de opknapbeurt krijgt de stichting Heemkunde Markelo de beschikking over een ruimte van honderd vierkante meter, inclusief een kelderruimte. "Het toneel willen we aftimmeren zodat de kerk deze nieuwe ruimte kan gebruiken om te vergaderen. We kunnen minimaal vijftien jaar beschikken over de ruimte."

De stichting Heemkunde Markelo wil een eigen ruimte waar zij soms kostbare documenten en computers in een afgesloten ruimte kunnen bewaren. Een lokaal delen in het nieuwe culturele centrum Het Beaufort wees het stichtingsbestuur daarom af. "We hebben de ruimte 130 uur per week gemiddeld nodig", zegt Gert Jan Leferink. "Bijna elke dag van de week is er wel iemand. Maar wanneer er niemand en iemand van ver weg in Markelo is wil een bestuurslid wel de deuren openen."

Op dit moment is het archief ondergebracht in het gebouw van de brandweer. Een deel is opgeslagen in een woonwagen.