Historisch Goor: fout monument herstellen

GOOR - De stichting Historisch Goor wil een fout op het Millenniummonument op de hoek van de Grotestraat en de Laarstraat hersteld zien.

Op het op 31 december 1999 onthulde, bijna 40.000 gulden (19.000 euro) kostende kunstwerk, staat dat Goor in 1597 definitief in Staatse handen zou zijn gekomen. Maar dat is onjuist. Zoals deze krant onlangs meldde, veroverde de Italiaanse bevelhebber in Spaanse dienst, Ambrosio Spinola, in 1606 heel Twente en bouwde Goor om tot garnizoensstad. Met 11.000 voetsoldaten en meer dan duizend ruiters deed hij een schijnaanval op Deventer en veroverde Lochem en Groenlo. Zijn doel was echter Friesland. Door het slechte weer mislukte een snelle opmars. Wel bleef Twente jarenlang in de invloedssfeer van Spanje. Pas in 1627, dertig jaar later dan het Millenniummonument meldt, is het vijandelijke leger definitief uit Oldenzaal en een groot deel van Twente verdreven. "Dit heeft onze aandacht omdat het domweg om een fout gaat", zegt Jan Bolink van de stichting Historisch Goor. In de laatste aflevering van hun blad, de Schietspoel, geeft Bolink ruiterlijk toe dat er een fout is gemaakt bij het opstellen van de gegevens. "Jan Geerts is een autoriteit op het gebied van de historie van Goor." De bestuursleden vertrouwden blind op zijn kennis. Ook bij de controle van de aangevoerde gegevens is de misser niet aan het licht gekomen. Hoe de fout moet worden hersteld is nog niet duidelijk.