Geld voor onderzoek naar borg op 't SchildGOOR De kans is groot dat er een bodemonderzoek komt op de plek waar in de Middeleeuwen een kasteel stond van de graven van Goor. Het gaat om het deel van 't Schild tussen de Molenstraat, Hengevelderstraat, Bentinkstraat en Binnenhagen. Een particulier en de stichting School en Volksfeest hebben samen 1300 euro toegezegd voor het onderzoek. Het gemeentebestuur Hof van Twente en enkele sponsors beslissen binnenkort over een bijdrage.

"Het is bijna onvoorstelbaar dat nooit op deze plek onderzoek is gedaan", zegt voorzitter Stef Siebelink van de stichting Historisch Goor. Vanaf de elfde eeuw, maar misschien zelfs veel eerder, heeft er een kasteel gestaan dat vier of vijf keer is verwoest in de oorlog tussen Heeckeren en Bronkhorst of eigenlijk tussen de bisschop van Utrecht en de hertog van Gelderland. In 1348 is het kasteel definitief afgebroken.

Grote delen van het terrein zijn nog steeds onbebouwd. "Je kunt nog vrij goed zien waar vroeger de grachten waren gegraven", zegt Siebelink. Met een grondradar kan een onderzoeksbureau zeker tot op tien meter diepte in de grond kijken. 't Schild, dat vier meter boven het maaiveld uitsteekt, is in 1983 op een paar plekken onderzocht door provinciaal archeoloog Verlinde die er enkele sleuven heeft gegraven. Toen is een vermoeden uitgesproken waar het Hof toe Goor, een soort administratiekantoor van de bisschop, heeft gestaan op 't Schild. Op deze plek, tegenover de winkel van Expert, wil de stichting Historisch Goor het onderzoek voortzetten. De corporatie Viverion wil hier binnenkort een appartementencomplex bouwen.

De stichting Historisch Goor wil het werk met de grondradar dit voorjaar laten uitvoeren. De totale kosten liggen rond de 2600 euro.Plek waar kasteel van graven van Goor stond is nog nooit onderzochtStichting Historisch Goor wil radaronderzoek nog dit voorjaar laten uitvoeren vanwege bouwplannen Viverion aan de Bleekstraat op 't Schild.