Grens bosgebied duidelijk zichtbaar

Nieuwe bruggen en tunnels maken Twickel veel beter bereikbaar

DELDEN De bossen van Twickel kunnen stukken beter bereikbaar worden gemaakt voor wandelaars en fietsers.

In de onlangs verschenen concept visie Levend Landgoed Twickel stellen landschapsarchitecten van het bureau Bosch Slabbers voor enkele fietsbruggen en -tunnels aan te leggen zodat recreanten er veel makkelijker kunnen komen. Als de concept visie wordt uitgevoerd zal Twickel als landgoed veel duidelijker herkenbaar zijn.

Twickelervaart bij Carelshaven Delden

Boven:
De kruising met verkeerslichten zou volgens de visie plaatsmaken voor een rotonde die minder ruimte in beslag neemt dan de verkeerslichten. Richting Hengelo kom je dan eerst over het kanaaltje uit 1772, de Twickelervaart die uitkomt bij hotel Carelshaven dat het oude eindpunt, waar hout werd overgeslagen herstelt ziet. De beek daarachter, de Oelerbeek en markeert de ecologische verbindingszone die Twickel vanuit Beckum verbindt met de natuur in Azelo.
Bron: Bosch Slabbers

 

Landschapsarchitecten Abe Veenstra, Tijs van Loon en Willem Jan van Ras adviseren de weg tussen Delden en Hengelo bij de afslag Delden Oost te versmallen van twee gescheiden straten met elk twee rijbanen naar één weg met twee rijbanen. De grote kruising zou in een kleine rotonde kunnen veranderen. En opvallend in het plan is ook het voorstel de Twickelervaart die rond 1772 is gegraven weer enkele honderden meters door te trekken tot aan het eindpunt: hotel Carelshaven. Ook zou de vaart moeten aansluit en op de Oelerbeek voor een betere waterhuishouding op het landgoed.

De rondweg moet veel minder prominent in het landschap komen te liggen bij Delden. De landschapsarchitecten stellen voor de weg te verdiepen en de Deldensestraat en/of de parallelweg in Hengelo te veranderen in een laan door aan weerszijden bomen te planten. Het bestuur van de stichting Twickel wil graag in totaal liefst een paar honderden hectare bomen aanplanten, onder meer om de scheiding tussen verstedelijkt gebied (Borne en Hengelo) en Twickel duidelijk aan te geven.

Een geplande, nieuwe route langs de rand van het landgoed krijgt alvast de naam de Twickeler Grensweg. De weg schept een stevig draagvlak voor nieuwe recreatieve activiteiten zoals een Landmarkt bij Borne. Op de Landmarkt kunnen consumenten agrarische producten kopen. Deze grensroute kan het hele domein van Twickel omzomen. De Grensweg wordt duidelijk herkenbaar door de bestrating en de boomgroepen.

Landschapsarchitect Abe Veenstra benadrukt dat de visie vooral is ontwikkeld voor de lange termijn. "We kunnen met bestaande projecten wellicht meeliften", zegt Abe Veenstra. "We willen de veranderingen op een slimme manier uitvoeren. De provincie Overijssel wil de snelweg A1 hier en daar aanpassen. Misschien kunnen we de blokkade tussen Twickel en Almelo in Azelo opheffen?" Hij zegt dat niet zeker is of er bij Carelshaven een rotonde kan komen gezien de drukte op de weg in de ochtend- en avondspits.

Nieuwe routes naar Twickel

Een nieuwe onderdoorgang in het knooppunt Azelo van de snelweg A1/A35. De Oude Deldenseweg tussen Delden en Almelo wordt in ere hersteld.

Een fietstunnel onder het spoor tussen de Burenweg en de Woolderweg in Borne. Daardoor wordt het nieuwe bedrijventerrein Veldkamp beter bereikbaar vanuit de bebouwde kom van Borne. Maar ook kun je doorfietsen naar Twickel

Een fietstunnel tussen de Twickelerblokweg in Borne en de Veldweg aan de rand van Twickel onder de snelweg A1/A35
De brug in de snelweg A35 over het Twentekanaal bij Hengelo zou een apart fietspad en wandelpad moeten krijgen naast de rijbaan

Ten zuiden van Delden zou een fietsbrug nodig zijn in de omgeving van de Torendijk en de Flierveldweg over het kanaal