Steeds meer meldingen van geweld
GOOR - Aantal slachtoffers van huiselijk geweld is ook flink toegenomen.
Het aantal gevallen van geweldpleging is in de Hof van Twente flink toegenomen. In totaal kwamen vorig jaar 139 gevallen aan het licht. Dat is een derde meer dan het jaar er voor. De politie schrijft de forse stijging toe aan het uitgaansleven. De Hof van Twente kent een aantal grote disco's, waaronder Dieka van de Kruusweg en Bill's Bar in Markelo.

Ook het huiselijk geweld steeg. Er werden vorig jaar eenderde meer aangiftes gedaan dan het jaar er voor en het aantal meldingen nam met ruim twintig procent toe. Een forse stijging laat ook het aantal slachtoffers zien: een toename van 76 procent. Deze aantallen geven waarschijnlijk een vertekend beeld. Want de overheid stimuleert burgers sinds vorig jaar aangifte te doen.

"De bereidheid om aangifte te doen stijgt daardoor", aldus een persbericht van de politie Twente. Het aantal zedenmisdrijven was vorig jaar eveneens meer dan in 2007. In totaal gaat het om 23 gevallen tegen vijftien gevallen een jaar eerder. De verkeersveiligheid is vergroot. Intensief toezicht van de politie op snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, rijden door rood licht en het voeren van verkeerde verlichting lijkt invloed te hebben op het aantal verkeersongevallen.

Dat nam vorig jaar af in de Hof van Twente. Het aantal inbraken in woningen is gedaald met achttien procent. De inzet van het woninginbrakenteam en de controles op de snelweg dragen hieraan bij, wordt gezegd. Ook het aantal auto's dat werd gestolen nam af, terwijl het aantal autokraken iets steeg. De politie wijst als speerpunten voor 2009 aan: het bestrijden van het geweld op straat en het huiselijk geweld.

Ook het voorkomen van woninginbraken, crossen in natuurgebieden, de horeca en het verkeer krijgen de nodige aandacht van de politie. Het aantal meldingen van overlast door de jeugd is met bijna twintig procent gedaald. De inzet van jeugdagenten blijkt succesvol. In 2008 is gericht opgetreden, zijn er dertig jongeren verhoord en is één drugsdealer aangehouden. De jongeren worden opgevangen bij Tactus Verslavingszorg en bureau Halt.