Gemeentebestuur gaat werken aan plan voor aanpak kredietcrisis

GOOR - Baat het niet, dan schaadt het ook niet. Met dat gezegde in het achterhoofd heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders van de Hof van Twente opdracht gegeven met banken en ondernemers in de Hof van Twente te gaan praten over de kredietcrisis.
Op initiatief van de PvdA onderzoekt het gemeentebestuur in hoeverre plaatselijke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de problemen komen en hulp moeten krijgen van de gemeente en de financiële instellingen in Delden, Goor, Diepenheim en Markelo. Fractievoorzitter F. Rijkens van de sociaal-democraten vindt dat de gemeente moet voorkomen dat zaken de deuren gedwongen moeten sluiten. Volgens de PvdA zou de crisis van korte duur kunnen zijn. Wellicht heeft een klein aantal bedrijven slechts geld nodig om een korte, moeilijke periode te overbruggen. "We kunnen beter nu geld inzetten om te voorkomen dat mensen straks geld nodig hebben omdat ze werkloos zijn geworden." De PvdA wilde eigenlijk hierover een motie indienen. Maar omdat iedereen in de raad wel iets voelde voor het initiatief van de sociaaldemocraten hoefde de PvdA de motie niet in stemming te laten brengen. Het college van burgemeester en wethouders van de Hof van Twente gaat binnenkort ook met het gemeentebestuur van Hengelo praten. Hengelo is al druk bezig met een plan van aanpak om plaatselijke ondernemers door de kredietcrisis te loodsen. VVD-raadslid G. Bruins-Veltkamp waarschuwde dat concurrentievervalsing tussen bedrijven moet worden voorkomen. Maar het CDA zag niets in het plan van de PvdA. Volgens H.J. Scholten van de christendemocraten is de crisis nog maar net begonnen. En als er geld wordt gestoken in bedrijven en die ondernemingen gaan na verloop van tijd toch failliet, is het geld voor een deel verdwenen. De gemeente en de banken zouden daardoor zelf ook in de problemen kunnen komen. Om aan de vrees van het CDA tegemoet gekomen is afgesproken dat het gemeentebestuur nu eerst een en ander gaat onderzoeken en op papier gaat zetten. Mocht er behoefte bestaan aan krediet voor de plaatselijke ondernemers, dan zal dat eerst in een ontwerpplan worden opgeschreven. De gemeenteraad moet in een van de volgende vergaderingen dat ontwerpplan goedkeuren voordat er iets gebeurt. De raadsleden kunnen zo eventuele valkuilen nog uit het voorstel halen of zonodig het hele plan wegstemmen.