Nieuwe pastoraal werker: 'Juist in de kerk is behoefte aan opbouwwerk'

DELDEN/GOOR - Johan Klaassen kent zijn nieuwe collega's in Twente al jaren.
Pastoraal werker Johan Klaassen (51) weet al ongeveer wat hij de komende tijd wil gaan doen in het parochieverband Zuid West Twente. Daarbij behoren de plaatsen Goor, Delden, Bentelo, Beckum en Hengevelde in de gemeente Hof van Twente en Sint Isidorushoeve in de gemeente Haaksbergen. "Ik wil er graag aan bijdragen dat er ook in de kleine kerkdorpen goed geleefd kan worden", vertelt hij. De Stuurgroep Parochieverband Zuidwest Twente presenteert de nieuwe pastor zaterdag 31 januari om 18.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus in Hengevelde, dat mooi centraal ligt in het parochieverband. "Het voelt als een warm bad", zegt Johan Klaassen enthousiast. "Ik ken mijn nieuwe collega's pastor Huisman, pastoraal werker Ogink en mevrouw Saris al lange tijd." Johan Klaassen is geboren in Almelo en groeide op in Albergen. Hij werkte drie jaar bij de Raad van de Arbeid in Hengelo en volgde daarna de opleiding opbouwwerker aan de sociale academie. Tijdens zijn stage in Oldenzaal ontmoette hij pastor Huisman. "Hij was voor mij mede-beslissend een academische studie theologie te gaan doen. Ik heb altijd in het achterhoofd gehouden dat ik pastoraal werker wilde worden." En zijn opleiding sluit daar in zijn ogen naadloos op aan. "Juist in de kerk is veel behoefte aan opbouwwerk." Johan Klaassen specialiseerde zich in kerkelijk recht aan de universiteit van Leuven in België en werkte parttime in de kerkelijke rechtbank. "De kerk beschermt het huwelijk. De kerkelijke rechtbank accepteert niet zomaar een scheiding." Van 1991 tot 2006 is Johan Klaassen ook actief in de parochies van Groenlo en omgeving en daarnaast geeft hij sinds 1999 kerkelijk recht bij Fontys dat is ondergebracht bij de hogeschool Edith Stein in Hengelo. "De kerk draait voornamelijk op vrijwilligers", zegt Johan Klaassen die nu vooral wil onderzoeken waar hij kan bijdragen aan een beter functioneren van het werk van de vrijwilligers. Daar waar nodig wil hij bijvoorbeeld adviezen gaan geven. "We willen onderzoeken wat er kan veranderen in de kleine kernen waar bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen onder druk staat. Dat willen we doen via de pastoraatsgroepen, de ogen en oren van de parochie."