Genealogisch hart van Twente zet zich schrap voor grote verhuizing

DELDEN Het streekarchief van Twente staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering. In de tweede helft van dit jaar  verhuist een enorme hoeveelheid archiefstukken en boeken over alle delen van Twente samen met de bibliotheek van Delden van de Langestraat naar een nieuw onderkomen in de Stadshagen aan de Noorderhagen. Het stichtingsbestuur van het Historisch Centrum Hof van Twente, zoals het streekarchief officieel heet, heeft provincie en gemeente gevraagd om subsidies voor de aanschaf van nieuwe computers en de aankleding van de nieuwe ruimte.

Voor de verhuizing en het voortzetten van een aantal arbeidsintensieve projecten kan de stichting nog best enkele  enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Een project dat al vier jaar stilligt is de inventarisatie van wie er in Stad Delden in de loop van de eeuwen binnen de wallen heeft gewoond. "De voormalige huisarts Bitter heeft er tien jaar aan gewerkt", vertelt waarnemend voorzitter Bas Boer van de stichting Historisch Centrum Hof van Twente. "Maar vanaf het moment dat het archief van de voormalige gemeente Stad Delden naar het nieuwe gemeentehuis in Goor verhuisde lag het werk stil."

Het streekarchief bevat natuurlijk veel meer informatie dan alleen over Delden. "Het archief is het genealogische hart  van de hele regio", vindt penningmeester Peter Willems die op de afdeling financiën van de voormalige gemeente Stad Delden  werkte.

In de loop van de afgelopen zestien jaar dat het Twentse streekarchief in Delden was gevestigd is een enorme hoeveelheid  archiefmateriaal onder meer van het rijksarchief in Zwolle gekopieerd en naar Delden gebracht. Het archief is destijds begonnen om aan de enorme vraag naar genealogische gegevens te voldoen voor mensen die hun stamboom onderzoeken. Om het heen en weer reizen naar Zwolle te voorkomen, zijn veel gegeven gekopieerd en naar Delden gebracht. "Steeds meer mensen weten dat wij hier veel materiaal hebben en komen uit alle hoeken van het land naar Delden om te speuren naar hun voorouders", vertelt bestuurslid José Saraber die voor het rijksarchief in de bibliotheek Hengelo actief is. "Sommigen camperen in Delden of boeken een overnachting in één van de hotels."

Een terugslag in het werk ondervond het streekarchief toen bibliothecaris Frans van het Bolscher vorig jaar overleed. "Hij  schreef verhalen, kopieerde krantenartikelen en filmde zelfs grote evenementen", vertelt Bas Boer die geschiedenisleraar is  geweest.

Een ander project waar het streekarchief mee bezig is, is het scannen van de duizenden foto's die het archief telt. "Zo'n 800  foto's zijn via de site www.dehofmarken.nl inmiddels oproepbaar. Probleem is echter dat er bij de foto's en ansichtkaarten teksten bij moeten komen. Wie staan er op een oude schoolfoto? Dus dit is echt arbeidsintensief werk."

Veel materiaal uit de burgerlijke stand is al via internet oproepbaar. "We merken dat het bezoek daardoor iets  terugloopt", vertelt José Saraber. "Maar eigenlijk moet je de gegevens van internet verifiëren, want in een aantal gevallen worden foutieve informatie van elkaar overgenomen." Ook krijgen de vrijwilligers via de e-mail verzoeken binnen om informatie. Dit gebeurt tegen betaling. De bezoeker van het streekarchief moet betalen: Drie euro per dag of twintig euro voor een jaarabonnement.

De rechtelijke archieven staan nog niet op internet. "Ik denk dat we nooit klaar zullen zijn. We kunnen eindeloos doorgaan  met gegevens verzamelen voor het streekarchief", zegt Bas Boer. Zie ook www.twentsstreekarchief.org