Twickel wil er flink stuk bos bij

DELDEN - Landgoed is bij Hengelo, Delden en Borne een lappendeken.
Een paar honderd hectare bos moet er de komende jaren bij komen in en rond Twickel. Dat is nodig om de waarde van het landgoed als groen hart van Twente te versterken. Nu is Twickel hier en daar een lappendeken. De snelweg A35 bij Hengelo en de rondweg bij Stad Delden doorsnijden het bos. Door allerlei incidentele bouwplannen knabbelden de gemeenten jarenlang stukjes van het landgoed af. "Twickel ligt in een ecologische hoofdstructuur", zegt rentmeester A. Schimmelpenninck van de stichting Twickel. Om de kwaliteit van het 4000 hectare grote landgoed te verbeteren hebben de betrokken overheden, de Hof van Twente, Borne, Hengelo, de regio Twente, het waterschap Regge en Dinkel, de provincie Overijssel en de stichting Twickel de afgelopen maanden een aantal keren gesproken over de ontwikkeling van het landgoed. Een projectgroep waarin de verschillende instanties zijn vertegenwoordigd, adviseert Twickel te behouden als cultuurland door te vernieuwen. Dit betekent dat sommige pachters nieuwe producten en nieuwe teelten moeten ontwikkelen omdat zij er nu eenmaal niet grootschalig kunnen boeren. Kwaliteit bieden met het streekeigen merk Twickel is al haalbaar gebleken in de drukbezochte landgoedwinkel aan de Twickelerlaan. Schimmelpenninck benadrukt dat er ook aandacht is voor de bestaande pachters die er wellicht landbouwgrond bij kunnen krijgen wanneer anderen stoppen. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben deze week ingestemd met de voorgestelde vervolgstappen voor het project dat de naam Pact van Twickel heeft gekregen, waarmee op de samenwerken tussen de verschillende instanties wordt gedoeld. Volgende week presenteert Twickel het concept ontwikkelingsvisie waarna in maart of april de betrokken partijen bindende afspraken maken voor de toekomst van het landgoed. Schimmelpenninck zegt dat bij Hengelo in de buurtschap Woolde wandel- en fietspaden moeten komen die door Twickel voeren. De rondweg bij Delden die de stad met het kasteel scheidt moet ook beter in het landschap worden ingepast. Landschapsarchitect Michael van Gessel heeft hiervoor in 1999 al een plan gemaakt. Ook bij Borne en Beckum is een betere overgangszone tussen de bebouwde kom en het landgoed nodig door bomen te planten. Dit hoeft niet per se op grond van Twickel te gebeuren. Ook particulieren mogen hieraan meewerken door landbouwgrond op te geven. Mensen die aan het plan om meer groen te planten meewerken, moeten een vergoeding krijgen.