Zes bedrijven maken plaats voor natuur

AZELO Zes boerenbedrijven verdwijnen uit Azelo. De veehouderijen krijgen een nieuwe bestemming. Het gemeentebestuur van Hof van Twente heeft een omvangrijk plan uitgewerkt dat in principe in één keer moet worden uitgevoerd omdat 'het ene onderdeel niet kan doorgaan als het andere niet geregeld is.'

 
  Het college heeft een voorstel geschreven dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de wensen van alle partijen en tegelijkertijd recht doet aan de 'ruimtelijke kwaliteit' van Azelo. Burgemeester en wethouder hebben het project Vitaal Azelo genoemd.

Het provinciebestuur van Overijssel heeft Vitaal Azelo al aangewezen als gebied waar de natuur de ruimte moet krijgen. Sommige agrariërs willen met hun bedrijf stoppen, terwijl anderen het een toeristische bestemming willen geven. Ook komen er nieuwe woningen.

Bij de beoordeling van de individuele aanvragen is vooral gekeken naar de bijdrage aan het totaal. Het Oversticht adviseerde het gemeentebestuur. Het Oversticht heeft als doel bevordering en instandhouding van stedelijk en landelijk schoon. Gedeputeerde Staten van Overijssel wil geld beschikbaar stellen. De komende weken moet uitwijzen of de partijen zich kunnen vinden in de opzet.