'Overlast kunstwerkstad
valt mee'

DIEPENHEIM - Investering van zeven miljoen euro in kunst en cultuur Diepenheim.
Met enig wantrouwen luisterden sommige inwoners van Diepenheim woensdagavond naar de grootse plannen om het stadje om te toveren in een kunstwalhalla, waarmee een investering van bijna zeven miljoen euro is gemoeid. "Kan ik straks mijn auto nog bij de deur parkeren?" en "Kunnen onze verenigingen nog wel van het cultureel centrum gebruik maken?" waren enkele vragen van bezorgde bewoners. Burgemeester Hans Kok van Hof van Twente die als regisseur van het project werd voorgesteld, vond de bezorgdheid ongegrond. Volgens hem zullen meer mensen naar Diepenheim komen maar zal van overlast geen sprake zijn. "Zoveel mensen komen straks ook weer niet naar Diepenheim." Onder regie van de gemeente Hof van Twente is tussen april en oktober dit jaar een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van het project Kunstwerk Diepenheim. De gemeente heeft de oude herberg De Pol met feestzaal en Maalderij inmiddels gekocht en de stichting Cultureel Erfgoed is eigenaar geworden van het Ottenhuis en het Diepvrieshuisje.

Burgemeester Hans Kok van Hof van Twente in herberg De Pol in Diepenheim
Ingrid Bosman laat mensen aan het woord die vragen willen stellen De investerings- en exploitatiekosten van het totale project zijn ook al in beeld gebracht, waarbij is gekeken of de gemeente het Cultureel Centrum Diepenheim op de huidige plek kan renoveren. Volgens Kok ligt het echter meer voor de hand om het centrum te verplaatsen naar de voormalige herberg De Pol. Er moet daar nog wel een grote zaal bij worden gebouwd. Ook zijn de verschillende subsidiemogelijkheden onderzocht. Op 16 december neemt de gemeenteraad van Hof van Twente een principebesluit waarna de voorbereidingen kunnen beginnen. Pas in de tweede helft van volgend jaar zou de gemeenteraad een definitief plan moeten goedkeuren. Een werkgroep bekijkt welke mogelijke fondsen en subsidies aangeboord kunnen worden. De gemeente Hof van Twente moet het grootste deel van de kosten betalen. De besturen van de kunstvereniging Diepenheim, de stichting Cultureel Erfgoed en de stichting KUNSTENopstraat hebben met het projectplan ingestemd. Op 11 december is nog een informatiebijeenkomst voor de voorzitters van organisaties die tot de vaste gebruikers van het huidige cultureel centrum worden gerekend.