Stemmen gaan op voor een uitgebreid

onderzoek van de vesting Goor

GOOR De harten van historici kloppen sneller nu de Goorse Volkswoning gaat bouwen op de plek waar eens de Hof toe Goor stond. Vorige maand ontdekte de Rijksarcheologische Dienst uit Amersfoort nog de fundering van een poortwachterswoning in de Hengevelderstraat. Stemmen gaan nu op het hele gebied van de vesting Goor in kaart te brengen met een grondradar die bijvoorbeeld is gebruikt bij het onderzoek naar de fundamenten van het kasteel Arkelstein tussen Holten en Bathmen.
 

"Pas de laatste tien tot vijftien jaar is veel over de bijzondere historie van Goor bekendgeworden", zegt Joop Schuite van de stichting Historisch Goor die er op wijst dat Goor al in 1263 stadsrechten kreeg en dat de graaf van Goor de hoogste rang had in het leger van de bisschop van Utrecht. "Maar de plek waar zijn kasteel 800 jaar geleden stond is nog nooit onderzocht. Het terrein is gelukkig grotendeels onbebouwd. Dus je kunt er nog zoeken."

Volgens Schuite zou een grondradar een dag huren 'slechts' duizend euro kosten. In een dag kan het gebied van de voormalige vesting Goor goed in kaart worden gebracht. Maar directeur Jan Willem Allersma van de Goorse Volkswoning voelt er niets voor geld hieraan uit te geven. "Historisch besef is heel belangrijk", zegt Allersma. "Maar we zijn al zo'n tien jaren bezig met het plan voor de Bleekstraat (waar eens de Hof toe Goor stond aan de toenmalige Achterstraat, red). Goor wilde graag af van het casino dat er destijds stond en wij hebben het aangekocht en afgebroken. Maar toen we een plan presenteerden kwam er steeds een kink in de kabel."

Allersma wil alleen de portemonnee trekken voor een onderzoek wanneer ook de gemeente en/of de omwonenden met geld over de brug komen. "We staan niet te springen om een bijdrage te geven want de corporatie heeft de afgelopen jaren al heel veel geld gestoken in 't Schild." Volgens Allersma moet dan vooral aan renteverlies worden gedacht over het braakliggende terrein.

Voorzitter Stef Siebelink zegt dat de stichting Historisch Goor niet over fondsen beschikt om een grondradar te huren. "Maar een onderzoek naar de vesting Goor is wel uitermate belangrijk", aldus Siebelink. "De Hof toe Goor moet volgens verschillende bronnen precies tegenover de ingang van de burcht hebben gestaan." Volgens Siebelink waren de boeren in de omgeving hofhorig. Dit betekent dat zij letterlijk moesten luisteren naar de heer (en voor 1260 de graaf) van Goor. De boeren moesten een deel van de opbrengsten van het land bij de hofmeijer inleveren. Twente telde nog vijf andere hofmeijers in onder meer Delden, Wiene, Borne en Ootmarsum. "De Hof toe Goor was een soort belastingkantoor avant la lettre", zegt Joop Schuite die in kaart brengt wie de afgelopen 350 jaar op 't Schild hebben gewoond. "In 1647 is Goor afgebrand, inclusief stadhuis met archief. Van de tijd voor de brand is weinig bewaard gebleven." Schuite maakt voor zijn onderzoek gebruik van de archieven in Deventer en Zwolle en wil eind volgend jaar zijn werk afronden. Stilletjes hoopt hij dat bij de opgravingen rond de Hof toe Goor bijzondere vondsten worden gedaan in de vorm van potten, wapens en munten.

Vesting Goor bijna 1000 jaar oud