Fundering huis poortwachter gevonden bij de Hengevelderstraat

 

GOOR De vesting Goor speelde duizend jaar geleden al een belangrijke rol in Twente. Wat voorzitter Stef Siebelink van de stichting Historisch Goor betreft is het bewijs hiervoor de afgelopen dagen weer geleverd. Bij de bouw van een pand op de hoek van de Hengevelderstraat en de Voorstraat is onder meer de fundering gevonden van een poortwachtershuis.

Poort bij Borg Goor

Direct daarnaast stond de Steenpoort. De fundering van de poort ligt drie meter diep in de grond onder de Hengevelderstraat en de fundering van het poorwachtershuis verdwijnt onder de nieuwbouw. De grond is al dichtgegooid nadat drie archeologen de bodem verkenden.

"Dit is een ontzettend belangrijke vondst", zegt Stef Siebelink. "Van de oude vesting is praktisch niets bewaard gebleven. We veronderstellen het één en ander maar binnenkort wordt daarvan hopelijk het bewijs geleverd." Siebelink duidt op verschillende onderzoeken die het Rijksinstituut Oudheidkundig Bodemonderzoek in Leiden uitvoert met de nieuwe vondsten. Ook de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort is ingeschakeld.

Poortwachtershuis Goor

Maquette Borg Goor

Boven: De borg Goor maakt deel uit van een grote maquette van de stichting Historisch Goor.

Zij gaan aan de hand van uiterst moderne onderzoekmethoden bepalen hoe oud het gevonden materiaal is. Behalve de fundering is een twintig meter diepe put aangetroffen en veel vazen en schalen.

Volgens sommige historici woonde duizend jaar geleden al een graaf van Twente in de vesting Goor. Midden in het uitgestrekte Reggedal lag een zandrug van ruim honderd meter breed. Daarop is de vesting gebouwd. Deze vesting, het Schild genoemd, bestaat uit de Voorstraat, de Middenstraat en de Achterstraat (nu de Bleekstraat). Daar rond omheen is een negentien meter (!) brede gracht gegraven. Met de grond uit de gracht is een grote wal aangelegd en het burchtterrein opgehoogd. In de wal bouwde men drie poorten. Daarbinnen kwam een groot kasteel.

Nadat de bisschop van Utrecht met zijn leger in 1252 een roofridder uit de burcht van Goor had verjaagd benoemde hij een kastelein op de vesting Goor en vestigden de drosten van de vier kwartieren van het Oversticht zich op het Schild, want daar kon je tenminste veilig wonen. Ook andere hoge ambtenaren, zoals de griffier van de steden en de fiscaal gingen binnen de wallen van Goor wonen. Vlak daarna, in 1263 kreeg Goor stadsrechten, dus nog eerder dan bijvoorbeeld Enschede en Delden.

Provinciaal archeoloog Ad Verlinde concludeerde enkele jaren geleden al na een uitgebreid bodemonderzoek op het Schild dat Goor één van de eerste plaatsen in ons land zou zijn waar een stad ontstond op een verhoogde plek die door mensenhanden is ontstaan. In 1968 zijn er kanonkogels gevonden uit de Tachtigjarige Oorlog. In de zomer van 1581 is tien dagen lang zwaar gevochten tussen een staats leger en het Spaanse garnizoen. Siebelink hoopt dat hij de vondsten binnenkort in de Oudheidkamer aan de Stationslaan kan exposeren.

Rechts: Kinderen krijgen uitleg bij de maquette van de Bandijk in Goor.

Zie ook:

Spinola vast in Goor

Historisch museum Goor