Home

Adam van Haren is raadsman van Willem van Oranje

1590

Dagboek gaat verloren bij brand in Sint Annaparochie

Een belangrijke adviseur van Willem van Oranje is Adam van Haren. Hij heeft ook als raadsman gediend bij Willem Lodewijk van Nassau, Us Heit.

Rechts: Adam van Haren is goed bevriend met Marinus Brandt die de slag op het Haarlemmermeer verliest.

Slag op het Haarlemmermeer

Van Harenskerk in de Sint Annaparochie

Boven: De Van Harenskerk in Sint Annaparochie waar watergeus Adam van Haren woont. Rembrandt van Rijn trouwt in deze kerk met Saskia van Uilenburgh, dochter van een burgemeester van Leeuwarden, op 22 juni 1634. Grietman Willem van Haren (1627-1708) bouwt de kerk die eerder io deze plek in Annaparochie heeft gestaan. Het kunstwerk herinnert aan de trouwpartij in de voormalige kerk op deze plek. Een kopie van de officiële trouwakte van Rembrandt en Saskia hangt in de Van Harenskerk.

Adam van Haren is geboren in Valkenburg als telg van een adellijk geslacht. Hij ondertekent het compromis in 1565, woont enige tijd in Nassau en vestigt zich met zijn gezin in Friesland. Maar een rustig leventje zit er voor Van Haren niet in. De Raad van Beroerten, ook de bloedraad genoemd, veroordeelt hem op 13 oktober 1568 wegens deelname aan de beeldenstorm in Eindhoven. Het vonnis luidt verbanning en verbeurdverklaring (verlies) van al zijn bezittingen.

In 1571 sluit een straatarme Van Haren zich aan bij de watergeuzen. Hij klimt snel op tot kapitein van één van de schepen die op 1 april 1572 Den Briel inneemt. Hij schrijft in zijn dagboek op 31 maart 1572 dat zijn vriend Marinus Brandt, een eenvoudig dijkwerker uit Zeeland, zijn laatste stuk kaas met hem deelt. Aan boord is bijna niets meer te eten, wellicht reden om niet meer uit de Brielle te vertrekken.

Prins Willem van Oranje is zeer op Adam van Haren gesteld. Hij wordt raadsman van de prins en van diens concurrent, Willem van der Marck. Van Haren blijft in Den Briel wonen met zijn gezin. Maar na de moord op de prins in 1584 treedt Van Haren in dienst van de stadhouder van Friesland, Willem Lodewijk van Nassau, bijgenaamd Us Heit.
In 1590 overlijdt Van Haren in Leeuwarden en wordt daar ook begraven. Bij een brand in het huis van Willem van Haren in Sint Annaparochie in 1732 is
het dagboek van Adam van Haren verloren gegaan.