Oele
Flierveldweg
Vanaf de Vossenbrink fiets je richting Beckum over de Flierveldweg.
Archeologische vindplaats bij de watermolen van Oele
Bij de Oeler watermolen stond eens een groot kasteel, nu een archeologische vindplaats.
Oelerbeek bij de watermolen.

Zie ook: Havezate Oldemeule van Van Bevervoorde