Isterberg bij Gildehaus
De germanen zouden op deze heilige plek op de Isterberg (58 meter boven NAP) mensen offeren. Op slechts zeven kilometer ten oosten van Oldenzaal steekt de honderd miljoen jaar oude rotsformatie uit de aarde. Wichelroedelopers signaleren hier een centrum van leylijnen.
Isterberg bij Bentheim en Gildehaus
Natuurlijke hoogtes in het landschap waren voor de vroegere germaanse bewoners heiligdommen omdat daar aarde en de lucht elkaar raken. Een prachtig voorbeeld van een berg met hierop een heidense plek is de Isterberg. Hier hebben lichtverschijnselen plaats en zou zelfs een wonder gebeuren. In het jaar 1192 is een abdij gesticht bij Aduard in de provincie Groningen omdat hier lichtverschijnselen waargenomen waren. (bron) Ben Heeringa fotografeerde een lichtverschijnsel op de Isterberg, zie foto hier onder.
Isterberg Ben Heeringa
Isterberg richting oosten
Vanaf de Isterberg zie je bij helder weer nog net Enschede liggen.
Isterberg richting Enschede
Lingen vanaf de Isterberg
Oosten van de Isterberg
De pluim van de kerncentrale in Lingen aan de Ems is goed zichtbaar vanaf de Isterberg. In dit bos ligt de honderd miljoen jaar oude rotspartij.