Kerk Borculo
Kerk Borculo
Watermolen Borculo
Watermolen Borculo
Watermolen Borculo
Gedenksteen watermolen Borculo
Lucia gravinne Limborg ende Bronchorst
vrouwe tot Stirum Wisch
Borkelo ende Gemen
erfbanner vrouw van Gelderland
geboren van Aiilua & (Tekst gedenksteen van de watermolen in Borculo)
Gedenksteen watermolen Borculo
Deric Willem graaf Borg ende Bronchorst
heer tot Stirum Wisch, Borkelo ende
men erf Bannerheer van Gelderland
Luitenant admiraal van
Friesland Stad Groningen en de ommelanden (Tekst gedenksteen watermolen Borculo)
Watermolen Borculo
De watermolen van Borculo aan een zijtak van de Berkel is ouder van 1552. De korenmolen had drie draaiwerken en de oliemolen twee.
Watermolen Borculo
Watermolen Borculo
Poort Borculo
De oude Hof van Borculo

Home