Triangel gaat zich specialiseren

GOOR Kindercentra De Triangel specialiseert het aanbod in de buitenschoolse opvang de komende jaren. Kinderen mogen vanaf volgende maand gebruik maken van het technieklokaal in de nieuwe basisschool 't Gijmink, de nieuwe Heeckerenschool krijgt over anderhalf jaar een handenarbeidlokaal en bij de buitenschoolse opvang De Whee aan de Kievitstraat in Goor is veel ruimte voor kinderen om buiten te spelen. De nieuwe school aan de Rozenstraat heeft nog geen specialiteit. Maar dat kan de komende jaren nog wel veranderen, verwacht directeur-bestuurder Erna Kockmann uit De Triangel.

"We willen een breed aanbod scheppen", vertelt zij. "En ouders mogen straks kiezen naar welk verblijf hun kinderen gaan." Zo kan een kind bijvoorbeeld twee keer in de week gebruik maken van het verblijf in het technieklokaal van 't Gijmink en een dag van de speelruimte buiten aan de Kievitstraat. De kinderen verblijven in 't Gijmink in een apart lokaal voor de buitenschoolse opvang. "Muziek, sport, spel en creativiteit vinden wij heel belangrijk voor een kind", zegt Kockmann. Het doel van het brede aanbod is om elk kind zijn of haar talent optimaal te ontwikkelen.

De Triangel is alleen in de gemeente Hof van Twente actief, is een non-profit organisatie en koestert de korte lijnen met het personeel in de basisscholen. "Wij beginnen waar zij ophouden", zegt Kockmann die er aan toevoegt voortdurend een vinger aan de pols te houden om de dienstverlening te verbeteren.

De Tiangel regelt de opvang van ongeveer duizend kinderen in leeftijd van nul tot twaalf jaar en heeft vier vestigingen voor de buitenschoolse opvang, drie kinderdagverblijven (Eigen-Wijs in Goor, Lunet in Diepenheim en Multifunctioneel centrum ´t Gijmink in Goor), telt vijf peuterspeelzalen (Kletskevertjes in de Ranninkschool in Delden, 't Hummelheukske in De Marke in Hengevelde, 't Hummelhonk in Markelo, Laariekoek in Goor en 't Hummelhuuske in Diepenheim) en een gastouderbureau voor de opvang bij mensen thuis. Ook regelt de Triangel tussenschoolse opvang in de basisscholen Heeckeren en Albatros in Goor.