SWO steeds verder in knel door bezuiniging


DELDEN De stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente komt steeds meer in de knel. Dit jaar moest de organisatie al tien procent bezuinigen op de uitgaves en volgend jaar moet hetzelfde percentage aan ombuigingen nog een keer op tafel komen. „Hoe we dat gaan doen is nog niet precies duidelijk”, zegt directeur Ida Luttikholt van SWO Hof van Twente. „Maar vast staat dat de bezuiniging zeer ingrijpend is terwijl de vergrijzing alleen maar toeneemt.”
Bij de SWO werken vier parttime ouderenadviseur. „Zij worden bij de bezuinging ontzien”, zegt Luttikholt die zelf op papier 28 uur per week werkt als directeur. Op kantoor werken nog twee parttimers. Zij en de directeur zullen minder moeten gaan werken. Daarmee wordt ongeveer tweederde van de bezuiniging gehaald. Volgens Luttikholt is de bezuiniging zuur. „Wij zorgen er voor dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We zijn preventief bezig en willen voorkomen dat ouderen zo lang mogelijk buiten het dure zorgcircuit blijven.”
Luttikholt wil een derde deel van de bezuinigingen bereiken door activiteiten van de SWO over te dragen aan andere organisaties. Het eetcafé De Noaber in Markelo kan wellicht door een andere organisatie worden voortgezet, hoopt Luttikholt. „Maar ook moeten ouderen meer gaan bijdragen in de kosten.” Dat leidde de laatste keer, in september dit jaar, al tot een klein aantal opzeggingen, zegt Luttikholt. Hoeveel dat er waren kan zij niet precies zeggen. „Sommigen hebben niet meer dan een AOW-uitkering. Zij stoppen het eerst met deelnemen aan bijvoorbeeld Meer bewegen voor ouderen. Volgens Luttikholt is voldoende beweging voor ouderen zeer belangrijk, ook voor hun geestelijke gezondheid.
Een overleg met de coalitiepartijen VVD en CDA over de bezuinigingen heeft niets opgeleverd. In september 2012 gaat de eigen bijdrage voor ouderen opnieuw omhoog. „We moeten alle zeilen bijzetten om de bezuinigingen te halen.”

13 december 2011