Bezwaren tegen bouwplan Peperkampweg


DELDEN De bouwplannen voor de Peperkampweg veranderen niet na bezwaren uit de buurt. Volgens directeur Hennie Manrho van de stichting Wonen Delden heeft de commissie welstand een positief advies gegeven. Een architect werkt de plannen nu uit voor nieuwbouw op de plek van de gemeentewerf van Stad Delden en de voormalige brandweerkazerne. Na de zomervakantie gaat de schop de grond in.

Buurtbewoners vinden de hoogte van de nieuwbouw, ongeveer negen meter, te hoog. Daardoor wordt het uitzicht belemmerd en zou er minder licht in de bestaande woningen aan de Peperkampweg vallen. Manrho vindt dit echter niet voldoende reden om er een bouwlaag af te halen. "Als we er eengezinswoningen bouwen komt de nok net zo hoog", zegt Manrho.

De stichting Wonen Delden wil er twee gebouwen neerzetten die op de plattegrond de vorm van een L krijgen. "Zo ontstaat er een inham, waardoor het uitzicht voor de bewoners minder wordt beperkt." Manrho wil nu zo snel mogelijk met de tekeningen van de architect de wijk in trekken. Voordat de stichting Wonen Delden met de bouw kan beginnen moet de gemeenteraad eerst het bestemmingsplan aanpassen. Betrokkenen kunnen daar nog bezwaren (zienswijzes) tegen indienen die de procedure kan vertragen.

Manrho heeft met de bewoners van de Pluimershof op de hoek van de Peperkampweg en de Nieuwstraat afgesproken dat zij nog tot eind 2013 in hun woningen kunnen blijven wonen. De Pluimershof en het voormalige kantoor van de stichting Wonen Delden gaan in 2014 tegen de vlakte. Ook deze gebouwen maken plaats voor appartementen.

Bewoner Tonnie Nijland van de Peperkampweg zegt zeker bezwaren te gaan maken tegen de plannen van de stichting Wonen Delden. "De corporatie wil net zo hoog bouwen als het Ickert en het Kloosterhof", zegt Nijland. "De gebouwen die er nu staan zijn niet zo hoog. De Pluimershof telt maar twee bouwlagen." Nijland verwacht dat er ook nog zonnepanelen bovenop komen wardoor het gebouw nog hoger wordt. Hij verwacht bovendien dat er teveel appartementen in Delden bij komen. "Het Kloosterhof kent al leegstand hoewel er al jongeren in het ouderencomplex wonen." Nijland maakt tot slot bezwaar tegen de donkerrode stenen die de stichting wil gebruiken bij de bouw. Nijland vindt dat een te felle steen.

19 november 2012