Buurman wil eind aan dagelijkse stank, rook en lawaai

Oefencentrum in opspraak

AMBT DELDEN Oefeningen op terrein G4S bezorgen buurman veel overlast.
Gemeente legt dwangsom op voor houden van roll-overoefening.
„Iedereen moet zich aan milieuvoorschriften houden. Ik in mijn bedrijven, zij ook.”

Het (brandweer)oefencentrum in Deldenerbroek bezorgt buurman René Kuipers zoveel overlast, dat hij het liefst heeft dat de voorziening verhuist. Dit blijkt uit een besluit van het college van B en W van de Hof van Twente.
„Stank, rook en lawaai”, vat René Kuipers de overlast kort samen. „Er wordt hout verbrand, maar ook auto’s. De rook trekt ons bos in en dringt ook de woning binnen. Als het nou één keer per jaar is, maar er zijn zes tot zeven oefeningen per dag, zes dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag tot negen uur ‘s avonds en en op zaterdag tot vier uur. Je hoort brandweerwagens vol gas geven. We hebben metingen gedaan. Het geluid is meer dan 100 decibel. Dat mag in discotheken niet eens.”
De ondernemer zegt er begrip voor te hebben dat hulpverleners moeten oefenen. Bij het centrum doen ze volgens hem ook wat ze kunnen om overlast binnen de perken te houden. En als hij op een zaterdagmiddag om drie uur belt of het wat minder kan, dan is het vijf minuten later ook stil. Een en ander neemt volgens hem niet weg dat het centrum niet werkt volgens de milieuvoorschriften.
„Dat moet iedereen. Ook ik in mijn bedrijven, dus dat moeten zij ook. Ik ben bijna twee jaar in gesprek geweest over een mogelijke verhuizing. Dat is op niets uitgelopen. Vervolgens gaan ze op de oude voet verder en dat accepteer ik niet meer. We wonen hier nu bijna vier jaar, maar ook de vorige bewoner had dezelfde klachten. Dit centrum is een van de weinige in ons land waar nog in de open lucht geoefend wordt. Ze moeten er investeren in rookopvangers en zuiveringsinstallaties. Ik vind het vervelend en het is voor beide partijen niet leuk, maar zo kan het niet langer.”
Kuipers ondervindt onder meer hinder van de roll overoefening waarbij moet worden voorkomen dat een beginnend brandje overgaat in een grote brand. De oefening is niet toegestaan. De gemeente heeft daarom onlangs een dwangsom opgelegd. Volgens de regiomanager wordt de oefening nu niet meer gehouden binnen de inrichting. De gemeente blijft dit steekproefsgewijs contoleren.
De overlast die Kuipers al jarenlang ondervindt is het gevolg van de te ruime wet milieubeheer. De gemeente wijzigde vervolgens in 2008 al de vergunning, door de voorschriften aan te scherpen. Dit besluit werd echter door de Raad van State vernietigd. Kuipers had er beroep tegen aan getekend. Hij vond de wijzigingen niet ver genoeg gaan.
Daarop volgden gesprekken over een mogelijke verplaatsing tussen Kuipers en de eigenaar van het terrein. Het overleg werd na bijna twee jaar zonder resultaat afgebroken. Dit was voor Kuipers aanleiding om een handhavingsverzoek in te dienen. Een bezwaarschrift van G4S tegen het besluit tot verbod van de roll overoefening is ongegrond verklaard.
Bij G4S was niemand bereikbaar voor commentaar.