Baldadige jongeren in Delden is een groeiend probleem

Meer misdrijven in Hof van Twente

 

GOOR Het aantal misdrijven is vorig jaar in de gemeente Hof van Twente met acht procent gestegen ten opzichte van 2010. Het aantal aangiftes nam toe (5%) maar het aantal woninginbraken daalde fors (17%). „Deze daling is mogelijk het resultaat van de gezamenlijke campagne van de gemeente en de politie om burgers alert te maken op het goed afsluiten van deuren en ramen”, aldus woordvoerster Marloes Nollen van de politie Twente. Ook het aantal inbraken in auto’s daalde (10%). Dat komt vermoedelijk doordat ‘A1-criminelen’ die vanaf de snelweg komen en gaan, inwoners van Hof van Twente minder vaak op zochten. Het aantal aangifte via internet steeg met 43 procent.
Speerpunt van de politie was vorig jaar de bestrijding van het geweld op publieke plaatsen. De politie houdt vaker toezicht op uitgaansavonden. Daardoor daalde het aantal meldingen met vier procent.
Baldadige jeugd in Delden vroeg extra inzet van de politie. Het aantal keren dat jongeren naar het bureau Halt is gestuurd steeg met 44 procent. „Deze stijging is onder meer te wijten aan de repressieve aanpak van de politie en lik op stuk beleid van overlastgevende en criminele jongeren”, aldus Nollen. Ook het aantal diefstallen van fietsen steeg fors. De politie wil dit jaar extra aandacht besteden aan voorkoming van fietsendiefstallen.
„Het aantal misdrijven met soft- drugs was in 2011 beduidend lager dan in 2010, hoewel het absoluut gezien niet om grote aantallen gaat.” Het aantal aangiftes van huiselijk geweld daalde met 13%. Het aantal huisverboden was zelfs 30% minder. De politie Cluster Midden Twente heeft een eenheid die zich speciaal bezig houdt met huiselijk geweld. Zij zijn opgeleid om zaken rond huiselijk geweld te begeleiden. De politie hecht grote waarde aan de bestrijding van geweld in gezinnen. „Van belang is dat we problemen in gezinnen vroegtijdig signaleren en dat hulp geboden wordt om erger te voorkomen”, zegt Nollen.
Het cluster Midden van de politie Twente telt tien vrijwilligers. Dat is eigenlijk te weinig. De politie zoekt daarom nieuwe politievrijwilligers. „Deze vrijwilligers leveren een goede bijdrage aan het politiewerk.” Ook in de Hof van Twente worden de politievrijwilligers ingezet. Voor meer informatie zie www.kombijdepolitie.nl.
De gemeente verwacht de resultaten van het veiligheidsonderzoek, dat in september 2011 is begonnen onder inwoners van Hof van Twente, in maart van dit jaar. De gemeenteraad van Hof van Twente gebruikt de resultaten van dit onderzoek voor het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsbeleid. Ambtenaren gaan dit beleid in de zomermaanden voorbereiden met alle keten- en veiligheidspartners.