Klompjan mogelijk ook dicht


MARKELO De modernisering van het asielzoekerscentrum Klompjan bij Markelo gaat niet door. Burgemeester Jeroen Goudt van Hof van Twente maakte gisteravond in de raadsvergadering bekend dat bewoners en bezoekers van Klompjan de afgelopen twee maanden regelmatig omwonenden hebben lastiggevallen. Klompjan functioneerde de afgelopen negentien jaar zonder veel incidenten. Maar er wonen sinds kort andere bewoners. „Het zou daarbij gaan om uitgeprocedeerde asielzoekers die ‘niets meer te verliezen hebben’”, aldus het PvdA-raadslid Fred Rijkens. „Ook voor andersoortige opvang, bijvoorbeeld voor gezinnen, is geen enkel draagvlak meer in de buurt”, zei Goudt. Hij meldde op 24 januari in een commissievergadering de toekomst van Klompjan te bespreken. Maar hij sloot niet uit dat het azc in de loop van het volgend jaar sluit.
Goudt kondigde ook aan op 14 februari in de raad te komen met een voorstel voor een opknapbeurt van de brandweerkazerne aan de Van Kollaan in Goor. Hij zei dat de Regio Twente pas in 2018 een besluit neemt over het regionaliseren van de brandweer en dat tot die tijd het huidige gebouw mee kan. Als dat tenminste een grondige opknapbeurt krijgt van ruim 900.000 euro.
In de vergadering moesten raadsleden nog harde noten kraken over de vraag of de onroerendezaakbelasting (ozb) nu wel of niet extra omhoog gaat. PvdA’er Rijkens zei dat het CDA een verkiezingsbelofte breekt en de ozb toch extra verhoogt. De inkomsten uit de ozb stijgen voor de gemeente namelijk volgend jaar met zo’n 300.000 euro. Fractievoorzitter Harry Scholten van het CDA sprak dat bedrag niet tegen, maar ontkende dat zijn partij en dit college de ozb extra verhogen.
Nel Hilbrink van de PvdA riep het college op minima die door maatregelen van het rijk in de financiële problemen komen de helpende hand toe te steken. De motie die zij wilde indienen is aangehouden, omdat wethouder Pieter van Zwanenburg aankondigde te onderzoeken hoeveel speelruimte het gemeentebestuur heeft om mensen die tussen wal en schip vallen te helpen.
De raad stemde in met de vaststelling van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Molenaarsfokbedrijf. Maar dat ging niet van harte. Sandra Schrooyen van de SP was nog het felst in haar bewoordingen. Zij vond dat de raad alleen het belang van enkele aandeelhouders van het bedrijf dient en dat zou winstmaximalisatie zijn, terwijl het leefklimaat van de omwonenden achteruit holt. D66 vond de locatie niet geschikt voor uitbreiding tot wel 10.000 varkens. Fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel suggereerde het bedrijf te verplaatsen naar de toekomstige biogasinstallatie op Zenkeldamshoek bij Goor. Uiteindelijk stemden achttien raadsleden voor het voorstel en zeven tegen.<QA0>

20 december 2011

 

‘Weinig incidenten Klompjan’

Politiemensen, ambtenaren van de gemeente Hof van Twente en personeel van het asielzoekerscentrum Klompjan bij Markelo gaan samenwerken om overlast van bewoners en bezoekers van asielzoekerscentrum Klompjan te voorkomen.

MARKELO Maar directeur Eduard Heijser van Vluchtelingenwerk Overijssel vindt deze reacties en de ongerustheid in de buurt overdreven. „Er is recentelijk misschien één incident geweest. De reacties in de gemeenteraad om Klompjan mogelijk volgend jaar te sluiten is zwaar overtrokken. Overal gebeurt wel wat.” Heijser zegt dat eind volgend jaar het contract met de eigenaar van Klompjan afloopt. Het gemeentebestuur wil begin volgend jaar besluiten of Klompjan gemoderniseerd wordt, of er een gezinsopvanglokatie komt of dat het contract niet verlengd wordt. Dat Klompjan overbodig zou worden door de terugloopt van het aantal asielzoekers verwijst Heijser naar het rijk der fabelen. Het aantal opvangplaatsen is al enkele jaren stabiel rond de 13.000 plaatsen in Nederland.
„Bij Klompjan in Markelo zijn twee of drie incidenten per jaar waar politie aan te pas moet komen”, zegt Heijser. Hij noemt dat een ‘normaal’ aantal gevallen. „Ik betreur dat door enkele incidenten Klompjan gesloten zou worden.”
Omwonenden die niet met name genoemd willen worden mede omdat zij volop in gesprek zijn met gemeente en Klompjan, zeggen dat er enkele incidenten zijn geweest waarbij ‘donkere jongens’ op de fiets achter meisjes of jonge vrouwen aan zaten. Van verkrachting of aanranding was geen sprake. „Maar als moeder wil je natuurlijk niet dat dit een keer mis gaat.” Ook is er drie maanden geleden een steekincident geweest tussen twee Somaliërs op de Herikerweg. „Er komen regelmatig mensen van een ander asielzoekerscentrum op bezoek. Klompjan is een open instelling. Mensen kunnen vrij in en uit lopen.”
De beveiligers van Klompjan houden regelmatig wandelingen in de buurt om toezicht te houden, zoals rond de basisschool aan de overkant van de weg. „De wijkagent zit er bovenop”, zegt Heijser. „Het zou triest zijn als Klompjan de deuren volgend jaar sluit terwijl er amper sprake is van enige overlast.” Maar buurtbewoners vrezen dat als Klompjan niet wordt gemoderniseerd maar verbouwd tot gezinsopvanglokatie de overlast alleen maar toeneemt. „We hebben hier een tijdje alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) gehad. Dat leverde veel overlast op. Als er een gezinsopvanglokatie komt krijg je weer veel jongeren die uitgeprocedeerd zijn en niets te verliezen hebben. Moet het dan echt een keer mis gaan?”

21 december 2011

 

Snel duidelijkheid
Over voortbestaan
AZC Klompjan

GOOR - Het Centraal Orgaan Asielzoekers besluit op 6 maart of het asielzoekerscentrum Klompjan in Markelo dicht gaat, zoals de gemeenteraad van Hof van Twente en de buurt graag willen. De volgende dag al informeert het college de omwonenden wanneer de bewoners vertrekken, wat er met het onderwijzend personeel op het schooltje gebeurt en welke afspraken met politie en beveiligingspersoneel van Klompjan worden gemaakt. Dat zei wethouder Pieter van Zwanenburg van Hof van Twente gisteravond in de gemeenteraad. Een motie van D66 om aandacht te vragen voor de schrijnende situatie rond het AZC is weer ingetrokken omdat de andere partijen de inhoud van de motie onduidelijk vonden. Binnenkort gaan de raadsleden met burgemeester Jeroen Goudt, die niet aanwezig was in de raad, overleggen over de mogelijkheid om de motie met een iets andere tekst opnieuw in te dienen.

14 februari 2012