Felle discussie over kazerne


GOOR Burgemeester Jeroen Goudt en fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA vlogen elkaar gisteravond in de haren. Moet de huidige te kleine en enigszins vervallen brandweerkazerne worden opgeknapt of kan er beter nieuw worden gebouwd?
Bij het onderwerp brandweerkazerne liepen de gemoederen flink op mede omdat er geen goede discussie zou zijn gevoerd over de mogelijke nieuwbouw van een kazerne. De gemeente is daarvoor weliswaar meer geld kwijt, maar de huidige plek van de brandweerkazerne aan de Van Kollaan is niet ideaal omdat de straat midden in een woonwijk ligt vlakbij een grote supermarkt. Op zaterdag zouden de brandweerlieden moeilijk kunnen uitrukken wanneer veel mensen hun boodschappen halen. Fractievoorzitter Hannie Rohaan van Gemeentebelangen wees er op dat de grond aan de Enterseweg, waar in eerste instantie een nieuwe brandweerkazerne met gemeentewerf zouden komen, nog steeds niet is doorverkocht. Daar kan alsnog een nieuwe kazerne komen. Maar burgemeester Goudt bleef er bij dat de Enterseweg niet centraal ligt en de aanrijtijd voor de brandweer naar een brand in veel meer gevallen te lang is dan vanaf de Van Kollaan dat centraal ligt in Goor.
Rijkens reageerde daarna fel tegen Goudt omdat hij telkens had begrepen dat de Enterseweg ongeschikt is als plek voor een kazerne. „Op cruciale momenten is dat telkens gezegd.” Rohaan bevestigde die opvatting van Rijkens. „Dan zijn wij telkens verkeerd voorgelicht”, concludeerde Rijkens.
Goudt bleef echter bij zijn standpunt dat een renovatie van de huidige kazerne in combinatie met de bouw van een extra verdieping op het pand de beste oplossing is. „We moeten in deze tijd voorzicht met geld omspringen”, zei Goudt die er op wees dat de gemeente bij een renovatie bijna twee miljoen euro aan kosten bespaart ten op zichte van nieuwbouw. „Verkeerskundig is de situatie misschien niet ideaal. Maar de brandweerwagens kunnen straks wel aan twee kanten van het pand de weg op.” Brandweercommandant Arno Fokker van het korps in Goor reageerde na afloop enigszins verbaasd over de discussie over misschien toch nog nieuwbouw aan de Enterseweg. „Zal wel oud zeer zijn”, concludeerde hij.

24 januari 2012