Lof voor Hof dat samen met provincie haven bij Stokkum verbetert

MARKELO Met het slaan van de eerste damwand gaven gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel en wethouder Josh Sijbom van de gemeente Hof van Twente de aftrap voor een grote opknapbeurt van de haven in Stokkum tussen Markelo en Diepenheim. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en gebruikers van de haven, zoals het ministerie van defensie en Holterman Wapeningsstaal, waren hiervoor naar café De Vennebekken gekomen.
De haven aan het Twentekanaal bij Markelo krijgt voor 2,6 miljoen euro een opknapbeurt dat het hele jaar 2012 duurt. Het industrieterrein Haven Markelo is sterk verouderd. De inrichting is gedateerd, de verlichting voldoet niet aan de huidige eisen en het rioolstelsel moet worden vernieuwd en vergroot om wateroverlast te beperken. Ook is er sprake van ernstige bodemverontreiniging. De bestaande loskade kent gebreken en de haven is niet geschikt voor het afmeren van grote schepen, terwijl het Twentekanaal van Eefde tot Delden al is aangepast.
Wethouder Josh Sijbom herinnerde in zijn welkomstwoord nog het moment dat hij werkzaam was bij rijkswaterstaat en een subsidieaanvraag moest beoordelen voor de aanleg van een grote insteekhaven bij Holterman. „Nu ben ik als wethouder betrokken bij een verdere verbetering van dezelfde haven.” Volgens Sijbom is een belangrijke taak van de overheden in de komende jaren om bestaande havens op te knappen en efficiënter te gebruiken. De overheden moeten voorkomen dat havens nog meer ruimte in beslag gaan nemen als dat eigenlijk niet nodig is. „En de bereikbaarheid blijft de komende jaren een punt van discussie”, verwacht Sijbom. Hij doelde daarmee op de bruggen over het Twentekanaal. Rijkswaterstaat wil het maximum toelaatbaar gewicht van vrachtauto’s terugbrengen. Het gevolg daarvan is dat zwaar landbouwverkeer en onder meer de vrachtwagens van Holterman Wapeningsstaal een flink eind om moeten rijden.
Theo Rietkerk was vol lof over het initiatief van het gemeentebestuur van Hof van Twente om samen met ondernemers de reconstructie van de haven aan te pakken. Hij zei dat de provincie de komende jaren in totaal 1200 hectare havens wil verbeteren waardoor de aanleg van 200 hectare nieuwe havens voorkomen kan worden.

22 december 2011

 

YouTube