Gemeentebelangen tegen renovatie kazerne in Goor

 

GOOR Er moet een discussie komen over de vestigingsplaats van de brandweerkazerne in Goor. Zolang die er niet is geweest gaat Gemeentebelangen niet akkoord met het voorstel het gebouw aan de Van Kollaan op te knappen. „Het lijkt wel of iedereen vergeten is dat de raadsleden destijds de locatie aan de Van Kollaan geen geschikte plek vonden. Daarom is onderzoek gedaan en overgegaan tot de koop van grond aan de Enterseweg.”
Gemeentebelangen vindt het vreemd dat raadsleden daar niet meer over praten en ze noemt het ‘ongepast’ dat de brandweercommandant onlangs in deze krant sprak over ‘oud zeer’. „De brandweer zelf heeft ons destijds op het verkeerde been gezet door verkeerde cijfers te leveren.”
„Wij als raadsleden vinden het belangrijk dat er goede strategische visies ontwikkeld worden. Een brandweerkazerne, die straks bij de regionale herindeling een belangrijke rol gaat spelen, hoort niet op deze plek. De ontwikkeling rondom het TSB-terrein is ook van groot belang. Dit heeft immers gevolgen voor de infrastructuur van het gebied.”
Het bevreemdt ons dat het college zo fanatiek was toen men lucht kreeg van de plannen rondom het Rabobankgebouw. Nu vindt men het niet belangrijk om te kijken of de Van Kollaan binnen een bebouwde woonwijk past?”
Gemeente Belangen hoopt dat de meerderheid van de raad inziet dat we niet akkoord moeten gaan met deze plek voor een brandweerkazerne.

10 februari 2012