Omvang tegenvallers verrast raadsleden

GOOR - Dat de noodzaak van nieuwe bezuinigingen zich zou aandienen, was wel verwacht. Maar dat de tegenvallers 2,7 miljoen euro zouden bedragen, komt voor raadsleden in de Hof van Twente wel als een verrassing.

Het rijk dat taken richting gemeenten afstoot, een AZC, dat sluit. Zaken, die de politiek in Hof van Twente wel zag aankomen, geeft CDA-fractievoorzitter Harry Scholten aan. Maar dat de tegenvallerd 2,7 miljoen euro zouden bedragen... „Dat is een enorme tegenvaller”, aldus Scholten. Niettemin is hij vol lof over het feit dat het college in een vroeg stadium de raadsleden betrekt bij het oplossen van de financiële problemen. Fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA meldt dat hij in het licht van nieuwe tegenvallers bij de laatste algemene beschouwingen al voorstelde om grote investeringen uit te stellen. Hij noemt als voorbeeld de miljoeneninvestering in de uitbreiding van het zwembad De Vijf Heuvels in Markelo. Dat project had misschien een jaar of twee later gemoeten, zegt hij. „Ik realiseer me dat ik me daar niet populair mee maak. En we kregen ook geen meerderheid voor dit voorstel. Maar ik denk dat we op te grote voet leven.” De omvang van de voorgestelde bezuinigingsmaatregel valt Rijkens stevig tegen. „Deze omvang had ik niet verwacht.”
„Als er destijds meer oog was geweest voor de risico’s in de begroting dan zouden de tegenvallers nu wel eens kleiner geweest kunnen zijn”, zegt Sandra Schrooyen van de SP. Ook Alice Olde Reuver of Briel van D66 noemt de tegenvaller ernstig. Maar zij lijkt niet veel te voelen voor uitstel van grote investeringen, zoals de PvdA voorstelde. Hannie Rohaan van Gemeentebelangen wil er vooral voor waken dat de zwakkeren in de samenleving de dupe worden van nieuwe bezuinigingen.

16 februari 2012