Tekort is niet een miljoen maar 2,7 miljoen euro

GOOR De structurele tekort voor de gemeente Hof van Twente valt aanzienlijk hoger uit dan verwacht. Was rekening gehouden met een tekort van een miljoen euro vanaf volgend jaar, het college gaat er nu van uit dat voor 2,7 miljoen euro aan tegenvallers te verwachten zijn. Aan een nieuwe bezuinigingsronde valt niet te ontkomen. "En ook de burgers gaan dat merken."
Wethouder Ben Eshuis heeft een nieuwe investarisatie gemaakt van alle tegenvallers en wil hierover in april praten met de politieke partijen in de commissie algemeen waarna de raad in mei of juni de ombuigingen (daling van uitgaven en stijging van inkomsten) vast stelt. "We willen vroegtijdig de problemen onderkennen zodat we met de raad vroegtijdig naar oplossingen kunnen zoeken", zegt Eshuis. In de begrotingen voor dit jaar en vorig jaar is al meer dan 3,5 miljoen euro structureel bezuinigd. De komende tijd komt daar dus nog eens 2,7 miljoen bij.
Forse tegenvallers zoals het project Waterlanden waar waarschijnlijk nooit woningen worden gebouwd en de aankoop van een kavel aan de Enterseweg voor de bouw van een brandweerkazerne zijn al in de meerjarenbegroting verwerkt. "Aannemers bouwen minder in Hof van Twente", noemt Eshuis als voorbeeld van een tegenvaller. "Dat betekent minder inkomsten via de leges." Hof van Twente ontvangt hierdoor jaarlijks een kwart miljoen euro minder. Daar staat tegenover: minder werk op de betreffende afdeling en wellicht verlies van arbeidsplaatsen.
Door centralisatie van de brandweer in Twente komen waarschijnlijk bureaus leeg te staan in het gemeentehuis. Het college houdt rekening met een tegenvaller van vier ton. Ook kopen burgers veel minder kavels met openbaar groen van de gemeente, krijgt Hof van Twente over een paar jaar geen dividend meer van Cogas en ontvangt het college geen geld meer voor het asielzoekerscentrum Klompjan als dat dicht gaat.
Behalve lokale tegenvallers zijn er echter ook nog landelijke tegenvallers. Het rijk vermindert de bijdrage aan gemeenten en telt zomerhuisjes niet meer mee bij de uitkering waardoor Hof van Twente extra wordt gedupeerd. Het college houdt er rekening mee dat de overdracht van overheidstaken van rijk naar gemeente nadelig uitpakken. Ook verwacht Eshuis dat het rijk als gevolg van de financiële crisis extra moet bezuinigen om het overheidstekort terug te brengen tot de Europese norm van maximaal drie procent.

Om de uitgaven terug te dringen onderzoekt het college onder meer of de afdeling openbare werken kan worden teruggebracht naar twee of misschien zelfs maar één vestiging. In het verleden had elke gemeente, Diepenheim, Markelo, Goor, Stad en Ambt Delden waaruit Hof van Twente is gevormd, een buitendienst van openbare werken waar vrachtwagens en machines werden gestald en onderhouden. "Een deel van dit werk kunnen we wellicht bij Twente Milieu onderbrengen", zegt Eshuis. Het gemeentebestuur is sinds kort samen met het betrokken personeel in overleg over kostenbesparingen.

14 februari 2012