PvdA mordicus tegen privatisering zwembaden

MARKELO - De PvdA is tegen de privatisering van het zwembad in Markelo. De oppositiepartij noemt het Ďte gek voor woorden dat de gemeente ruim acht miljoen euro in een nieuw zwembad investeert en een marktpartij met de winst laat strijken.í

Volgens fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA moet de gemeente Hof van Twente het beheer van zwembad De Vijf Heuvels in Markelo uit handen geven als de uitbreiding Europees wordt aanbesteed. Rijkens wil daarom dat alles in het werk wordt gesteld om een Europese aanbesteding te voorkomen. ĄAls je Europees aanbesteed geef je de expoitatie uit handen. Daar zijn heel slechte ervaringen mee. Commerciele partijen stellen onderhoud uit om maar veel winst te maken.Ē Rijkens ziet het liefst dat het zwembad dan door een lokale stichting wordt beheerd zoals in Delden het geval is. Hij vindt de vruchten bij een aanbesteding erg zuur zijn voor het Sportfonds dat het zwembad sinds enkele jaren naar ieders tevredenheid beheert. Het Sportfonds heeft de kosten voor de zwembaden teruggebracht waardoor de gemeente veel geld bespaart. ĄDe kosten zijn een stuk lager dan drie jaar geleden. Die lagere kosten zijn ten goede gekomen aan de gemeente en niet verdwenen in de zakken van een commerciŽle partijĒ, aldus Rijkens.

Nu we een nieuw zwembad bouwen wordt het sportfonds aan de kant gezet en dat stuit mijn partij tegen de borst. Ik vind dat een commerciŽle partij zelf acht miljoen moet investeren in een zwembad en niet een gemeentelijke overheid. Volgens Rijkens neemt een overheid het risico voor haar rekening en mag een commerciŽle partij de winst opstrijken.

De PvdA wijst er ook op dat de keuze voor het Sportfonds in het verleden niet was ingegeven vanuit privatiseringsopvattingen maar op grond van het uitgangspunt dat het Sportfonds beter in staat zou zijn om tot een goede exploitatie van het zwembad te komen. Het Sportfonds heeft geen commerciŽle achtergrond. Eric Koudijs van het Sportfonds zegt dat het beheer van het zwembad De Whee in Goor zoín 33 jaar in handen is van het Sportfonds en dat De Vijf Heuvels in Markelo daar enkele jaren geleden bij is gekomen. ĄRuim de helft van het personeel werkte voor een uitzendbureau en kreeg bij de overgang een vast contract. Als een commerciŽle partij het bad gaat runnen is die zekerheid misschien weer weg.Ē

Volgens Koudijs heeft het Sportfonds de afgelopen jaren 210.000 euro bespaart op de kosten van het zwembad in Markelo. ĄHet gaat heel goed. Sluit met ons dus een nieuw contract voor de bouw. De gemeente is bij een aanbesteding al gauw 60.000 tot 70.000 euro kwijt.Ē Koudijs sluit niet uit dat het Sportfonds ook meedingt als er een Europese aanbesteding gaat komen.

7 november 2011

- - -
Raad tegen verhoging rioolheffing

De raad van de gemeente Hof van Twente steunt een motie tegen de verhoging van de rioolheffing. De raadsleden vinden het bezwaarlijk om in deze tijd van economische recessie de burger te confronteren met extra lasten. Het gaat om een bedrag van vijftien euro per jaar. De gemeente zal voorlopig de extra kosten voor de riolering voor eigen rekening moeten nemen. Maar als het economisch tij keert zullen de burgers alsnog deze verhoging moeten betalen. De politiek partijen gaan er van uit dat de inwoners tegen die tijd weer tegen een financieel stootje kunnen. Van het college wordt gevraagd dekking te zoeken voor het financiŽle gat dat nu ontstaat in de begroting voor de komende jaren.