Viverion beloont goed idee

GOOR De woningcorporatie Viverion gaat goede ideeën om de buurt te verfraaien financieel en met menskracht ondersteunen. Samen met de buren een activiteit houden, een nieuwe schommel voor de kinderen in de buurt plaatsen of een naambord voor een appartementencomplex onthullen. Voor deze ideeën is er een nieuw initiatief van Viverion: Buurtimpuls. Met Buurtimpuls komen huurders van Viverion in aanmerking voor een bijdrage aan een leuk idee voor de buurt. Viverion zorgt niet alleen voor woningen. „Ook de woonomgeving maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid”, zegt directeur-bestuurder Jan Willem Allersma. „We streven naar een prettig leefklimaat.” Viverion probeert dat door het ‘buurtgevoel’ te stimuleren en het veiligheidsgevoel te vergroten. De inzet van de huurders is van groot belang. Viverion wil de initiatieven van haar huurders ondersteunen. Buurtimpuls is een gerichte schenking van geld, goederen, materialen en ondersteuning in menskracht. Aanvragen kunnen alleen schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Een woonconsulent van Viverion behandelt de aanvrage. 3 oktober 2011