‘Bouw Finigoor gaat gewoon volgens plan’

GOOR -De geringe vraag naar woningen heeft geen consequenties voor het bouwplan op het terrein van de voormalige Twentse Stoomblekerij in het hart van Goor.

Op een informatieavond over het instellen van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat maakten burgers zich onlangs zorgen over de verlegging van de DJ Bunschotenstraat. Dit zou mogelijk op de lange baan worden geschoven omdat er nog lang niet wordt gebouwd op het TSB-terrein dat ook Finigoor wordt genoemd. Wim Oude Wolbers van Oude Wolbers-Droste Projectontwikkeling ontkent echter dat dit zal gebeuren. „Het plan kent een dusdanige flexibiliteit dat wij eenvoudig kunnen inspelen op de snel veranderende marktbehoefte richting 2020. Het plan voorziet sowieso in een uitgiftetempo van minimaal tien jaar”, aldus Wim Oude Wolbers.

Stedenbouwkundige Shyam Khandekar heeft eerder dit jaar een bouwplan aan de raad van Hof van Twente gepresenteerd. De reacties waren positief. De provincie omarmt het plan omdat ‘Zwolle’ de hoogste prioriteit geeft aan de verbetering van de leefbaarheid van kleine kernen. „De provincie heeft als doel het zo snel mogelijk realiseren van voldoende woonruimte voor starters en senioren.” Voor de ontwikkeling van dit plan heeft de provincie zelfs subsidie beschikbaar gesteld.

„Bij de ontwikkeling van de wijk het Hogenkamp is door de gemeente en de provincie al rekening gehouden met woningbouw op de TSB locatie. De woningaantallen zijn al jaren verankerd in de Woonvisie van Hof van Twente. „Wat ons betreft is geen sprake van een doemscenario. Het blijft niet eeuwig crisis”, aldus Oude Wolbers. „De verwachting is dat de totale procedure het jaar 2012 nog wel in beslag neemt. Parallel aan deze afronding zullen wij een prijsvraag houden voor een passende naam voor de nieuwe woonwijk.”

12 oktober 2011