Panel 10 jaar Hof toch nog uitgebreid

Theo Peters van VVD in panel ten koste van Jeroen Goudt.
Robert Ros van PvdA houdt een inleiding.
Goudt vat discussie na afloop samen.
Symposium heeft alleen zin als iedereen er achter staat.
GOOR De commissie die het symposium over het kernenbeleid verzorgt in het kader van het tienjarig bestaan van de gemeente Hof van Twente, is geschrokken van de reacties van politieke partijen op het programma en de samenstelling van het panel. Kritiek kwam onder meer van Jan ter Avest van de PvdA die sprak over een onderonsje van CDA politici, omdat het forum voor deze bijeenkomst is samengesteld uit drie CDA prominenten. Dat zijn Ank Bijleveld, commissaris van de Koningin in Overijssel en oud-burgemeester van Hof van Twente, Jeroen Goudt, interim-burgemeester van Hof van Twente en een CDA wethouder uit Hardenberg. Volgens Ter Avest zou een echt inhoudelijk debat achterwege blijven.

Ter Avest: „Ook al dienen de commissaris van de Koningin en de burgemeester vanuit hun functie onafhankelijk te zijn. Het zijn alle drie prominente CDA-leden waarvan ik me niet kan voorstellen dat ze zo ontzettend veel van standpunt met elkaar verschillen.” Volgens hem is het niet netjes, om een avond die bekostigd wordt met geld van de gemeente te gebruiken als een avond waarop één partij de mogelijkheid krijgt zich te profileren. Hij stelt dat het nooit een spannend debat oplevert over de gemeentelijke herindeling in 2001.

In goed overleg is nu besloten de samenstelling van het panel uit te breiden en in te spelen op de geuite wensen. Robert Ros (PvdA) houdt een inleiding over zijn ervaringen als raadslid en ondervoorzitter van de raad. Hij gaat op donderdag 22 september om 19.00 uur in het gemeentehuis in het bijzonder in op het feit dat je als raadslid voor de hele Hof je grootste achterban in één kern hebt. Het panel is uitgebreid met het raadslid Theo Peters van de VVD. Hij versterkt het panel vanuit zijn positie als ondervoorzitter van de raad van Hof van Twente. Burgemeester Jeroen Goudt maakt nu toch geen deel uit van het panel maar vat aan het eind van het symposium de discussie samen.

Mede-organisator Eric Rikkert (CDA) zegt dat de commissie mogelijk teveel naar de inhoud van de avond keek en zich onvoldoende de politieke lading van de samenstelling van de sprekers realiseerde. Omdat Rikkert de raad in de commissie vertegenwoordigt en wil voorkomen dat er een politieke discussie ontstaat rondom het symposium, heeft hij contact met de fractievoorzitter van de PvdA gezocht en het één en ander doorgesproken. Rikkert hoopt van harte dat het symposium nu in een ander daglicht komt te staan en succesvol zal verlopen. Rikkert: „Een symposium in het kader van het 10-jarig bestaan heeft alleen zin als alle partijen er achter staan”.