College stelt plafonds aan subsidies in

GOOR Het college heeft subsidieplafonds ingesteld om volgend jaar te voorkomen dat de gemeente meer uitgeeft dan de begroting toelaat. Voor sport is het maximum bedrag 1,3 miljoen euro en voor amateurkunst een half miljoen, voor kunst, cultuur en musea ruim 800.000 euro en voor informatievoorziening en media bijna acht ton. Voor ouderen trekt het college in 2012 maximaal 358.000 euro uit en voor lokaal onderwijs 250.000 euro. Voor recreatie en toerisme is 124.000 gereserveerd, voor investeringssubsidies twee ton, voor peuterspeelzalen 261.000 euro, voor vorming en educatie 71.000 euro, voor vrijwilligerswerk 47.000 euro en voor integratie 11.000 euro. Een subsidieplafond leidt tot weigering van een aanvrage wanneer het plafond is bereikt.