Wateroverlast aangepakt

DELDEN De gemeente Hof van Twente gaat fors investeren in de aanpak van de wateroverlast in de Sportlaan en de Vossenbrinkweg in Delden. Een aannemer gaat volgend jaar, mogelijk al in het voorjaar, de riolering vervangen. In de Sportlaan, De Strokappe, De Peppelaar en in de Vossenbrinkweg tussen De Peppelaar en de Sportlaan wordt enige tijd de weg open gebroken om een nieuwe riool te kunnen plaatsen.

Bewoners van de Sportlaan klagen al veertien jaar over wateroverlast. Sinds het riool in de straat is vervangen stroomt de straat drie tot soms wel acht keer per jaar onder water na een flinke regenbui. „Een keer of drie moet ik thuisblijven omdat ik bang ben dat het water de woning in stroomt”, vertelt bewoner Alexander Nijland. De kracht van het water duwt putdeksels van de plaats wat gevaar oplevert voor weggebruikers. Bewoners klagen ook over stankoverlast omdat uitwerpselen in de straat blijven liggen nadat de brandweer het water heeft weggepompt.

„We zijn druk bezig met de planvorming rond de Sportlaan”, zegt voorlichter Hetty Rothman van de gemeente Hof van Twente. „We willen dit jaar de voorbereidingen afronden inclusief de communicatie naar bewoners. De uitvoering start in het voorjaar van 2012.”

De riolering in de hele wijk moet worden vervangen. Er komt een infiltratieriool, een buis met een poreuze wand of voorzien van gaten waardoor het water kan wegzijgen in de ondergrond, voor de inzameling en het transport van regenwater naar het Twentekanaal. Er komt een duiker onder de Vossenbrinkweg langs Deltex naar de sloot langs het kanaal. Daarin wordt overtollig water via een gemaal geloosd.

De omgeving van de Sportlaan is een complex gebied, zegt de gemeentewoordvoerder. In de wijk zijn diverse problemen. Het grondwater is hoog en de technische staat van de riolering laat zoveel te wensen over dat deze vervangen moet worden. Ook moest de gemeente op zoek naar budget.

1 november 2011