16 zienswijzen bouw ‘t Schild

GOOR Tegen een bouwplan op ‘t Schild zijn zestien zienswijzen ingediend. Omwonenden vinden het complex voor 24 woningen aan de Bleekstraat vooral te hoog. Tot voor enkele dagen konden betrokkenen bezwaren en opmerkingen kwijt bij het gemeentebestuur. Het college van B en W buigt zich binnenkort over de zienswijzen. Om de bouw mogelijk te maken moet het gemeentebestuur het bestemmingsplan aanpassen.

Directeur Jan Willem Allersma van de woningbouwvereniging Viverion betreurt het grote aantal zienswijzen dat bij de gemeente is binnengekomen. „We zijn al heel lang bezig voor deze plek plannen te ontwikkelen”, zegt Allersma. „Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen niet meer weten dat er eens een gebouw heeft gestaan. Er stond op deze plek een horecagelegenheid die overlast veroorzaakte in de buurt.” Zo’n tien jaar geleden kocht Viverion het gebouw met de ondergrond om er iets anders te bouwen. „Omwonenden zijn er aan gewend geraakt dat het een groot gazon is en zijn vergeten dat er ooit een keer gebouwd gaat worden. Dit was niet handig van ons.” In de afgelopen jaren heeft Viverion verschillende plannen voor het terrein gemaakt die telkens in een la verdwenen. „We maakten een plan voor woningen, maar daar is helemaal geen vraag meer na en voor een appartementengebouw. We zijn vier jaar intensief mee bezig en ondertussen kost het braakliggende terrein veel geld omdat we het niet bebouwd hebben.”

De bedoeling is er 24 appartementen met een zorgfunctie te bouwen. De stichting Wopit wil een aantal woningen huren. Wopit heeft als doel het bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische aandoening. De stichting beoogt eigentijdse, zelfstandige woningen te laten bouwen en in beheer te nemen, waarin mensen met een psychiatrische aandoening zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen. De rest van het gebouw komt in gebruik van Interaktcontour. Deze organisatie biedt zorg en begeleiding aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel, met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.

Allersma wil toch nog bekijken of er een bouwlaag af kan om aan de bezwaren tegemoet te komen. „Onze projectleider heeft vorige week gesproken met omwonenden. We willen nadenken en overleggen of we toch nog iets aan het plan kunnen veranderen.” Aan de voorkant, aan de kant van de Bleekstraat, wordt het pand negen meter hoog en aan de achterkant, waar nu nog een talud is, zou het gebouw elf meter hoog worden. Ook komt daar een fietsenberging. „We zijn al van vier bouwlagen naar drie lagen gegaan. Nu teruggaan van drie bouwlagen naar twee bouwlagen dat doe je niet snel.”

23 november 2011

----

Hoge panden op 't Schild bederven woonplezier

GOOR Bewoners van de Bleekstraat, de Posthuisstraat en de Javastraat vrezen dat hun woongenot achteruit holt wanneer op drie plaatsen op en bij 't Schild hoge panden komen. Zij verwachten dat woon- en zorgcentrum Herfstzon op termijn uitbreidt richting Posthuisstraat, dat er nieuwbouw komt op de hoek Grotestraat, Bleekstraat tegenover Expert en dat het weilandje aan de Bleekstraat een nieuwe bestemming krijgt. Over dit laatste plan zijn bewoners al enige tijd in overleg met de woningbouwcorporatie Viverion.

"We zijn blij verrast dat Viverion alsnog overweegt om er niet drie bouwlagen te bouwen, maar twee", zegt woordvoerder Wim Jansen namens de buurt. "We zijn niet tegen bebouwing van het terrein en beseffen ons terdege dat er zo'n tien jaar geleden nog een pand stond. Maar dat gebouw was een stuk lager dan Viverion nu in het nieuwe plan voorstelt." Nadat zestien zienswijzes bij de gemeente zijn ingediend zegde directeur Jan Willem Allersma van Viverion in deze krant toe de consequenties te onderzoeken als er een bouwlaag af gaat. "We zouden er als buurt graag een bescheiden pand zien verrijzen met een gebroken of een schuine kap, geen vierkante blokkendoos. Dit past totaal niet in het beeld van 't Schild, een van de oudste plekken in Goor met een rijk verleden."

De buren hebben ook moeite met de toekomstige bewoners van de nieuwbouw op 't Schild. Wopit wil er mensen met een psychiatrische aandoening laten wonen en Interaktcontour wil er zorg en begeleiding bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel, met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. "Er zou niet of nauwelijks ervaring zijn met deze mensen in een woonomgeving", zegt Jansen. "Daar zijn wij als buurt niet zo blij mee omdat we hier ook veel gezinnen hebben met jonge kinderen. Wat gebeurt er als de vlam in de pan slaat?"

"We zijn absoluut niet tegen bebouwing, sterker nog, het kan alleen maar beter worden. Want 's zomers staat het onkruid hoog op het gazon. Bovendien gebruiken hondenbezitters het weiland als uitlaatterrein. Alleen kan het beter, mooier en minder massaal dan wat nu gepland is.

25 november 2011