Nieuw clubgebouw Rood Zwart in 2015

DELDEN De voetbalvereniging Rood Zwart heeft het plan voor een nieuw clubgebouw, voor een opwaardering van het sportpark en een veiliger toegangsweg klaar. De totale investering bedraagt ongeveer een miljoen euro. De club telt ongeveer 720 leden.

„Een van de knelpunten is ons clubgebouw”, vertelt voorzitter Robert Ros van Rood Zwart. „Dat is niet meer van deze tijd. Het is niet energiezuinig en over een paar jaar helemaal afgeschreven.” Het pand is rond 1980 gebouwd. De kleedkamers zijn van recenter datum. Het nieuwe multifunctionele pand zou aan de andere kant van de bomenrij midden op het sportpark moeten komen. Het bestuur van Rood Zwart heeft de buurtbewoners ingelicht en gesprekken aangeknoopt met de stichting Twickel, eigenaresse van de grond, en het gemeentebestuur van Hof van Twente. Op hun advies is landschapsarchitecte Greet Bierema begonnen met het invullen van de details. Met de nieuwbouw is een bedrag van zo’n 700.000 euro gemoeid. „We willen graag een multifunctioneel gebouw in twee bouwlagen met extra kleedkamers”, zegt Ros. De buitenschoolse opvang blijft in het nieuwe onderkomen. De bedoeling is het nieuwe pand ook overdag te laten gebruiken door er een biljart te plaatsen en bijvoorbeeld kaartclubs toe te laten. „Elke voorziening moet je zo optimaal mogelijk laten renderen”, zegt Ros.

Om de financiering rond te krijgen zal binnen enkele maanden een subsidieverzoek de deur uit gaan. Het bestuur realiseert zich echter dat het gemeentebestuur de subisidiekraan steeds verder dicht draait en wil daarom ook sponsors benaderen en vrijwilligers vragen de handen uit de mouwen te steken. Rood Zwart dat elk jaar spaart voor de nieuwbouw zal wellicht ook bij de bank aankloppen voor een lening.

Maar voordat de nieuwbouw begint wil het bestuur de onveilige toegangsweg aan de Langestraat verbeteren. Snel en langzaam verkeer, auto’s en fietsers, moeten beter worden gescheiden. Een derde wens van Rood Zwart is de aanleg van een tweede kunstgrasveld. „Het kunstgrasveld dat we nu al hebben bevalt goed en wordt intensief gebruikt”, zegt Ros.

Het idee om samen te werken of zelfs te fuseren met sv Delden, zo’n 320 voetballers, wijst Ros zeker niet af. „Het is een goed idee. Maar dan moet daar wel draagvlak voor zijn en dat is er nu niet. Afgelopen zaterdag hebben we samen een clinic georganiseerd met het vrouwenteam van FC Twente. Dat is prima bevallen.” Een fusie hebben beide verenigingen al eens besproken. „Ik denk dat een fusie er een keer gaat komen. Veel verenigingen krijgen te maken met teruglopende aantallen leden en een krimpend kader. Maar dan moeten beide verenigingen graag willen fuseren.”

Het aantal leden van Rood Zwart groeit nog steeds, mede door het vrouwenvoetbal dat in opkomst is. Rood Zwart moet voor de schop de grond in gaat het bestemmingsplan aanpassen en een programma van eisen opstellen. Tekeningen moeten worden uitgewerkt en het erfpachtcontract met Twickel herzien.

31 oktober 2011