PvdA zoekt toenadering tot coalitie

GOOR De PvdA wil dat de verhoudingen in de gemeenteraad van Hof van Twente weer 'normaal' worden en zoekt toenadering tot de coalitiepartijen CDA en VVD. Volgens fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA is te veel over persoonlijke verhoudingen en te weinig over politieke kwesties gesproken. De oppositiepartijen kondigden enkele weken geleden aan uit verschillende overlegorganen te stappen.

"Ik denk dat in sommige kringen de grote macht die wij als PvdA in het vorige college hadden met lede ogen is bekeken", zegt Rijkens. "Voor een aantal mensen is toen het beeld ontstaan dat de PvdA het varkenscluster en het bungalowpark om zeep heeft geholpen tegen de wil van de gevestigde orde in. Een zekere jaloezie en onmacht hebben toen veroorzaakt dat een aantal mensen bij de verkiezingen in 2010 hebben gedacht dit nooit meer. Nu zijn wij weer de baas."

"Onderlinge vetes moeten raadsleden met elkaar oplossen", aldus Rijkens. "Ik weet daarom ook zeker dat het gesprek tussen alle fracties op gang kan komen. Het blijft alleen de kunst om duidelijk te krijgen waar de scheidslijn ligt tussen hetgeen politiek is en wat persoonlijk is. Lang niet iedereen is in staat die scheidslijn helder te trekken", aldus de sociaal democraat. "Als bij politiek discussies raadsleden zich persoonlijk aangevallen blijven voelen dan blijft het mis gaan in deze raad", aldus Rijkens.

Fractievoorzitter Harry Scholten van het CDA reageert verbaasd op de brief die Rijkens naar de media stuurde. "Eric Rikkert en ik hebben vorige week contact gezocht met de oppositie om met elkaar om tafel te gaan zitten", zegt Scholten. "Hoe moeten we de komende twee jaar met elkaar verder? We kregen geen enkele reactie. Nu lijkt het of zij het initiatief nemen."

Volgens Scholten is er niets mis met de onderlinge verhoudingen in de raad. "De PvdA wil graag in de regioraad. Maar een meerderheid in de raad heeft besloten dat die plek door iemand uit de coalitie moet worden bezet. Dat is gewoon een democratische beslissing. CDA en VVD hebben een meerderheid in de raad. Maar dat was kennelijk de druppel die de emmer deed overlopen."

Volgens Scholten ziet de PvdA nu kennelijk in dat weglopen uit het overleg 'dom en onverstandig' is geweest. "Ze willen ons kennelijk dwingen tot meer toegeeflijkheid." Uit het feit dat de PvdA daar nu al, na zo'n twee, drie weken, op terugkomt trekt Scholten de conclusie dat de reactie om op te stappen nogal impulsief was. "Ze hebben de consequenties van het weglopen niet goed overzien."

Alice Olde Reuver of Briel van D66 was niet op de hoogte van de brief van de PvdA. „We hebben er vrijdag over gesproken in het presidium (waarin de fractievoorzitters zitten, red.). Er wordt teveel over persoonlijke zaken gesproken. Maar de onderlinge verhoudingen zijn zo slecht nog niet.” Zij vindt echter dat er de afgelopen maanden teveel is gebeurd om nu al weer terug te keren in de verschillende werkgroepen. „ De aanleiding om op te stappen was de beslissing voor de regioraad. Die beslissing is genomen door de coalitie, de helft van de raad plus één. Dus niet door de voltallige raad. Dat is een voorbeeld van machtspolitiek. Olde Reuver of Briel vindt het bovendien lastig oppositie voeren wanneer je in allerlei overleggen meepraat over voorstellen aan de raad. „ Voorlopig moeten we maar even niet terugkeren in de overleggen en werkgroepen.”

3 oktober 2011